EN

sit [voorbeeld]

volume_up
1. "command"
We are not going to continue the sitting until you sit down and be quiet.
Deze vergadering wordt niet voortgezet zolang niet iedereen op zijn plaats zit en zijn mond houdt.
I don't need food, but the average owner says, "Puppy, sit."
Ik heb geen voedsel nodig, maar de gemiddelde eigenaar zegt: "Puppy, zit."
It is really very depressing that the Commission can sit here blushing with shame.
Dat de Commissie hier nog zit zonder het schaamrood op haar wangen is eigenlijk wel heel droevig.
NL

site {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "sit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Hij moest op een kussen zitten, stilstaan, niet bewegen, want het was erg pijnlijk.
EnglishWhen you actually go and sit in one of these classrooms, at first it's very bizarre.
Als je in een van die klassen gaat zitten, is het in het begin wel even wennen.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Ik meen dat Slowakije recht heeft op een afspraak, op een extra herkansing.
EnglishI can find something far better to do on a Friday than sit there facing the Council.
Ik heb op een vrijdag wel betere dingen te doen dan naar de Raad te zitten kijken.
EnglishI do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
Ik denk niet dat dit gezond is voor het personeel dat daar de hele dag moet zitten.
EnglishBut we who sit here in Parliament do not doubt for a second what the reason is.
Wij hier in het Parlement weten maar al te goed wat de oorzaak hiervan is.
EnglishHe had metastases in his right buttock, and he couldn't sit even with medication.
Hij had uitzaaiingen in zijn rechterbil, en kon niet zitten, zelfs niet met medicatie.
EnglishThe results will depend very much on how much Member States sit up and take notice.
De resultaten hangen erg af van wat de lidstaten met die aanbevelingen doen.
EnglishSo should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Moet ik dan maar met mijn armen over elkaar gaan zitten wachten tot er iets gebeurt?
EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Dit zijn twee Deense jongens die binnenkomen en naast de verborgen camera gaan zitten.
EnglishThirdly, we would like to know more about the SitCen, the Situation Centre.
Ten derde zouden wij meer willen weten over het SitCen, het Situatiecentrum.
EnglishMr President, not only am I Right-wing in orientation, but I also sit on the right.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet alleen rechts georiënteerd, maar ik zit ook rechts.
EnglishBefore giving the floor to the Commission, I must ask everybody to sit down.
Alvorens ik het woord geef aan de Commissie, wil ik iedereen vragen om te gaan zitten.
EnglishWe do not have the right to sit back and allow ethnic cleansing out of cowardice.
Wij hebben het recht niet om uit lafheid niets te doen en etnische zuiveringen te dulden.
EnglishIt is also addressed to us who have Europe for our home and sit in this Parliament.
Daarmee zijn ook wij persoonlijk aangesproken hier in Europa en het Europees Parlement.
EnglishWe can help...... or we can sit back and watch the country destroy itself on CNN.
We kunnen helpen...... of we kunnen gaan zitten kijken. the country destroy itself on CNN.
EnglishAnd the Ragu would all go to the bottom, and the Prego would sit on top.
En de Ragu zonk dan helemaal naar de bodem, en de Prego bleef bovenop liggen.
EnglishSit on our ass while that sick Rourk brat gets his sick thrills with victim number 4
Zitten op ons gat terwijl die Rourk zijn sensaties met het slachtoffertje nummer 4 heeft
EnglishThey still sit as Members of Parliament without any democratic mandate for doing so at all.
Ze zijn nog steeds parlementslid, al hebben ze geen enkel democratisch mandaat.
EnglishAnd quite often we sit in a design meeting and we discover that there is this great idea.
Vaak zitten we in een ontwerp-overleg en dan ontdekken we een geweldig idee.

Synoniemen (Engels) voor "sit":

sit
sit-down