"sir" in het Nederlands

EN

"sir" - vertaling Nederlands

volume_up
sir [voorbeeld]
NL
volume_up
dear Sir [voorbeeld]
NL

"Sire" - vertaling Engels

EN
EN

sir [voorbeeld]

volume_up
sir
volume_up
de heer [vb.] (bijv. in brief)
It is obviously not Commissioner van den Broek who is implicated but Sir Leon Brittan.
Dat geschil betreft uiteraard niet de heer Van den Broek maar zijn collega, Sir Leon Brittan.
I think that Mr Bangemann and Sir Leon Brittan must put pressure on the USA.
Ik denk dat de heer Bangemann en de heer Brittan de VS onder druk moeten zetten.
My father, Sir Francis Chichester, was a great competitor of Mr Tabarly's.
Mijn vader, Sir Francis Chichester, was een grote rivaal van de heer Tabarly.
NL

Sire {de}

volume_up
1. "aanspreektitel vorst"

Voorbeeldzinnen voor "sir" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Laten we de rij voor u doen, te beginnen met u meneer: een, twee, drie, vier, vijf.
EnglishIf that is what you maintain, sir, then you do not know what you are talking about.
Als u het tegendeel beweert, waarde collega, dan weet u niet waarover u spreekt.
EnglishI think that Mr Bangemann and Sir Leon Brittan must put pressure on the USA.
Ik denk dat de heer Bangemann en de heer Brittan de VS onder druk moeten zetten.
EnglishI ask Sir Leon Brittan: did he check this with the Member States in the Council?
Ik vraag Sir Leon: heeft hij dit binnen de Raad met de lidstaten afgestemd?
EnglishThe first is the one which my colleague, Sir Leon Brittan, would have liked to make.
Ik zou willen beginnen met de verklaring die Sir Leon Brittan graag had afgelegd.
EnglishHe used excessive violence...... way before there was or was not a bumblebee, sir.
Hij gebruikte grof geweld...... ruim voordat er wel of niet een bij aanwezig was, sir.
EnglishYes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!
Ja meneer, we kunnen leveren wat u wilt, u bent de baas, de koning, de sjah!
EnglishMy father, Sir Francis Chichester, was a great competitor of Mr Tabarly's.
Mijn vader, Sir Francis Chichester, was een grote rivaal van de heer Tabarly.
EnglishAnother, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
Nog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
EnglishFinally, I wish to ask that a message go to Sir Leon Brittan from Parliament.
Tenslotte wil ik het Parlement verzoeken een boodschap naar Sir Leon Brittan te sturen.
EnglishThe Commissioner, Sir Leon Brittan, has behaved abominably over this issue.
De commissaris, Sir Leon Brittan, heeft zich belabberd opgesteld in deze hele kwestie.
EnglishAt our current velocity, we will arrive at sector 1045 in approximately 40 minutes, sir.
Met onze huidige snelheid arriveren we in sector 1045 over ongeveer 40 minuten, sir.
EnglishWe have planes at every 1, 000 feet... from 7, 000 to 35, 000... we'll get 'em, sir!
We hebben vliegtuigen op iedere 1000 voet... van 7,000 tot 35,000... we krijgen ze, sir!
EnglishThis is the guy that invented it, Sir Clive Sinclair, and he's showing his machine.
Dit is de uitvinder, Sir Clive Sinclair, en hij laat zijn machine zien.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Ik heet de heer Brittan welkom en nodig hem uit de vraag van mevrouw Ferrer te beantwoorden.
EnglishSir Leon Brittan is visiting Washington on 24 and 25 September in this connection.
Daartoe vliegt Sir Leon Brittan op 24 en 25 september naar Washington.
EnglishI welcome the very full introduction to the debate from Sir Leon Brittan.
Ik ben zeer verheugd over de inleiding tot het debat van Sir Leon Brittan.
EnglishIt is an extremely unusual procedure, and what Sir Robert Atkins says is essentially correct.
Dit is een zeer ongebruikelijke gang van zaken, daarin geef ik sir Atkins gelijk!
EnglishWell, it seems to me, sir, that God made me a fine instrument of warfare.
Ik denk dat God mij tot precisie-instrument voor de oorlog heeft gemaakt.
EnglishWith all due respect, Sir. our president's patience is wearing thin.
Met alle respect meneer... het geduld van onze President raakt onderhand op..