EN

singing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
singing (ook: choral, song)
♫ No other way ♫ ♫ Dans l'espace, so help ♫ (Singing) ♫ To have the fruits ♫ (Singing)
(Gezang) (Gezang) (Gezang) (Gezang) (Gezang)
We broke down all the individual notes in the singing as well as the phonemes in the singing.
We splitsten zowel alle individuele noten in het gezang als alle fonemen in het gezang.
(Singing) This is Jamal Walker from Dallas, Texas.
(Gezang) Dit is Jamal Walker uit Dallas, Texas.

Voorbeeldzinnen voor "singing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe passion with which we've been singing the national anthem since we were kids.
of de overstromingen van dit jaar. ~~~ De passie waarmee we het volkslied zingen...
EnglishIt's as if the whole population had to shift from being basses to singing as a tenor.
Het is alsof de hele populatie van bassen in tenoren heeft moeten veranderen.
EnglishAnd I said yes, about this village of singing people, singing minority.
En ik stemde toe, over dit dorp van de Singing mensen, de Singing minderheid.
English♫ ♫ Should I now stop singing of love, ♫ ♫ now that my memory’s surrounded by blood?
♫ ♫ Moet ik nu stoppen met zingen over de liefde, ♫ ♫ nu mijn geheugen vol met bloed zit?
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
Ze zingen: ' Laten we opmarcheren!?, maar blijven op de plaats trappelen.
EnglishAnd Lima Sahar was a finalist in the Afghan Star singing competition.
Lima Sahar was een van de finalisten... in de zangwedstrijd "Afghan Star".
EnglishAnd so, you know, I talk to my friends and I go to plays where they're singing Russian songs.
Dus praat ik met mijn vrienden en ga naar stukken waar ze Russische liederen zingen.
EnglishThey're actually singing these densities to you with higher pitches mapped to higher densities.
Ze zingen deze dichtheden naar je en hogere tonen betekent hogere dichtheden.
EnglishI taped my aunt singing a song in Russian from the -- you know, could we have it for a second?
Ze zingt een Russisch lied van de -- weet je, kunnen we dat heel even horen?
EnglishSomeone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
Iemand heeft zelfs alle acht video's gedaan -- een bas die zelfs de sopraanstemmen zingt.
EnglishWe broke down all the individual notes in the singing as well as the phonemes in the singing.
We splitsten zowel alle individuele noten in het gezang als alle fonemen in het gezang.
English♫ I'm just a'walking my dog, singing my song, strolling along.
♫ Ik ben gewoon op stap met mijn hond, ik zing mijn liedje, kuier wat rond.♫
EnglishMrs Ebadi, therefore, was welcomed by thousands of people, thousands of democrats singing her praises.
Daarom hebben duizenden democraten haar toegejuicht bij haar terugkeer in Iran.
EnglishWe've mapped them into the audio domain, so they're singing to you.
We hebben ze via geluid in beeld gebracht. ~~~ Ze zingen dus voor je.
English♫ Yeah, it's just me and my dog, singing our song, strolling along. ~~~ ♫
♫ Ja, ik en mijn hond, we zingen ons liedje, kuieren wat rond.♫
EnglishSue's singing.
Kanzi bespeelt de xylofoon, met beide handen begeleidt hij enthousiast Dr. ~~~ Sue.
EnglishOver hundreds of thousands of years we've learned that when the birds are singing, things are safe.
Honderdduizenden jaren lang... ~~~ hebben we geleerd dat als vogels zingen, alles veilig is.
EnglishThe fact that we eventually ended up singing from the same hymn sheet has given me enormous pleasure.
Het heeft me enorm plezier gedaan dat we uiteindelijk op dezelfde toonzetting zijn uitgekomen.
EnglishHere's me singing "Sleep." ~~~ I'm a little nervous, just to let you know.
Ik ga "Sleep" zingen, en ik ben een beetje nerveus.
English(Laughter) And the last sentence of Nessun Dorma that she was singing in the stadium was "green onion for free."
(Gelach) De laatste zin uit Nessun Dorma zong zij in het stadion als "gratis groene uien".

Synoniemen (Engels) voor "singing":

singing
scat singing
English