EN

simulation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
simulation (ook: feigning)
How do they know that the real world isn´t just another simulation?
Hoe weten ze dat de echte wereld niet ook weer een andere simulatie is?
And that simulation that I showed you that you thought was bird flu -- that was SARS.
Die simulatie die ik je liet zien waarvan je dacht dat het vogelgriep was, dat was SARS.
So, this is an actual dynamic simulation animation.
Dit is een actuele dynamische simulatie-animatie.

Voorbeeldzinnen voor "simulation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
Daar denk ik dat kunst en film misschien de kloof kunnen overbruggen, en simulaties.
EnglishSo that was all done in simulation, but we can also do that on a real machine.
Dus dat was allemaal gesimuleerd, maar we kunnen dat ook doen met een echte machine.
EnglishWhen does a personality simulation...... become the bitter mote of a soul?
Wanneer wordt persoonlijkheidssimulatie...... het pijnlijke besef van een ziel?
EnglishAnd that simulation that I showed you that you thought was bird flu -- that was SARS.
Die simulatie die ik je liet zien waarvan je dacht dat het vogelgriep was, dat was SARS.
EnglishIt is true that we had a simulation exercise last week for smallpox.
Het is waar dat we vorige week een simulatieoefening voor pokken hebben gehouden.
EnglishThis computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.
Deze computersimulatie is gemaakt door een relativiteitstheoriegroep bij NASA Goddard.
EnglishHow do they know that the real world isn´t just another simulation?
Hoe weten ze dat de echte wereld niet ook weer een andere simulatie is?
EnglishThey have a really cool anesthesia simulation lab out in Baltimore.
Ze hebben hier een echt cool lab om verdoving te simuleren.
EnglishLet me show you a simulation of what a pandemic looks like so we know what we're talking about.
Laat ik je een simulatie tonen van hoe een pandemie eruit ziet zodat we weten waar we het over hebben.
EnglishIt's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action.
Het is haast alsof het een simulatie doet in een virtuele realiteit van de handeling van de andere persoon.
EnglishIn this simulation, each black dot is one nerve cell.
In deze simulatie stelt elk zwart punt een zenuwcel voor.
EnglishIt's done by geologists, engineers, biologists, all sorts of different people -- modeling and simulation.
Het gebeurt door geologen, ingenieurs, biologen, allerlei verschillende mensen -- modelleren en simuleren.
EnglishI was pleased to hear that we have had a simulation exercise.
Ik ben blij dat er een simulatie is uitgevoerd.
EnglishContingency plans must be regularly reviewed, updated and tested by periodic simulation exercises.
Rampenplannen moeten regelmatig worden herzien, geactualiseerd en getest door middel van periodieke simulatieoefeningen.
EnglishSo, this is an actual dynamic simulation animation.
Dit is een actuele dynamische simulatie-animatie.
EnglishHere, the real world merges with the simulation.
Hier vermengt de echte wereld zich met de simulatie.
EnglishThis simulation was run on 1,000 processors for a month in order to make just this simple visible one.
Deze simulatie werd gedurende een maand uitgevoerd op 1,:,000 processors om deze simpele zichtbare versie op te leveren.
EnglishSo I'm going to show you a smaller simulation.
Nu ga ik jullie een kleinere simulatie laten zien.
EnglishSimulation tests are now being conducted under conditions as close to the future live environment as possible.
Momenteel worden simulaties uitgevoerd onder omstandigheden die de toekomstige realiteit zo dicht mogelijk benaderen.
EnglishTogether with my honourable colleague Jerzy Buzek, I myself took part in a simulation exercise in Washington on 14 January.
Ik heb zelf, samen met mijn collega, Jerzy Buzek, op 14 januari deelgenomen aan zo'n oefening in Washington.

Synoniemen (Engels) voor "simulation":

simulation
flight simulator
English