EN

to simulate {werkwoord}

volume_up
These are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Deze zouden de feitelijke vorm van een sprinter moeten simuleren als ze rennen.
They begin to do degrading activities, like having them simulate sodomy.
Ze beginnen met vernederende activiteiten, zoals sodomie simuleren.
Now, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
In het lab simuleren we tumor angiogenese hier voorgesteld met een zwarte balk.

Voorbeeldzinnen voor "to simulate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
In het lab simuleren we tumor angiogenese hier voorgesteld met een zwarte balk.
EnglishThese are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Deze zouden de feitelijke vorm van een sprinter moeten simuleren als ze rennen.
EnglishChina regularly stages military manoeuvres that simulate an attack on Taiwan.
China organiseert regelmatig militaire oefeningen waarbij een aanval op Taiwan wordt gesimuleerd.
EnglishThey begin to do degrading activities, like having them simulate sodomy.
Ze beginnen met vernederende activiteiten, zoals sodomie simuleren.
EnglishYou murdered him because he was teaching you to simulate emotions...... and things got out of control.
Ik denk dat je 'm vermoord hebt omdat hij je emoties leerde en dat fout liep.
EnglishYou couldn't really create this or simulate it in any other way.
Dit kan je op geen enkele andere manier maken of simuleren.
EnglishThere literally are only a handful of equations that you need to simulate the activity of the neocortex.
Er zijn letterlijk maar een handvol vergelijkingen nodig om de activiteit van de neocortex te simuleren.
English(Laughter) The shower is intended to simulate a glass of beer.
(Gelach) De douche is gebaseerd op een glas bier.
English(Applause) If you, as a matter of fact, put four marbles inside, you simulate the molecular structure of methane, CH4.
(Applaus) Als je er vier knikkers instopt, simuleer je de moleculaire structuur van methaan, CH4.
EnglishIt's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.
Dat is omdat, zonder uit je luie stoel te hoeven opstaan, je de smaak kunt simuleren en "bah" zegt voordat je het maakt.
EnglishIf you want to study how a foot works, we're going to have to simulate those surfaces, or simulate that debris.
Als je wil bestuderen hoe een voet werkt, dan zullen we deze oppervlakken moeten simuleren, of toch dat puin moeten simuleren.
EnglishAnd we will have plenty of computation as we go through the 21st century to do things like simulate regions of the human brain.
En we zullen voldoende rekenkracht hebben in de 21e eeuw… om dingen te doen zoals het simuleren van regio van het menselijke brein.
EnglishEver simulate anger before?
EnglishWe also have exercises whereby we can actually simulate a major accident, even with biological or chemical weapons.
Ook houden we oefeningen waarbij we een grootschalige noodsituatie simuleren, zelfs een situatie waarin biologische of chemische wapens een rol spelen.
EnglishCan we simulate it?
EnglishSo it essentially reconstructs a ruptured hymen, allowing her to bleed upon having sexual intercourse, to simulate the loss of virginity.
In essentie reconstrueert men een gescheurd maagdenvlies, zodat zij bloedt bij het hebben van geslachtsgemeenschap, om het verliezen van de maagdelijkheid te simuleren.
EnglishAnd this speed, combined with today's high-performance micro-controllers, allows us to actually simulate, in this piece, over 17,000 LEDs -- using just 64.
En deze snelheid, samen met de huidge snelle micro-controllers stelden ons in staat om hiermee meer dan 17,:,000 LEDs te simuleren, met slechts 64 stuks.
EnglishAnd the only way we thought we could without scaring her is to try and simulate a growl like her mother would make -- a hiss and a sound.
En de enige manier waarop we dachten dat te kunnen doen zonder haar te laten schrikken, was door het gebrul na te doen dat haar moeder zou laten horen -- een gesis en een gebrul.
EnglishThis work involves developing and coordinating the validation of a mechanical method to simulate the sucking of toys and childcare products.
Deze werkzaamheden behelzen de ontwikkeling en de coördinatie van de validatie van een mechanische simulatiemethode voor het zuigen op speelgoed en kinderverzorgingsartikelen.
EnglishHere's two different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer.
Hier zijn twee verschillende toekomstbeelden. ~~~ Ik nodig jullie uit ze te beschouwen. ~~~ Probeer ze je voor te stellen en me te vertellen welke je denkt dat je voorkeur heeft.

Synoniemen (Engels) voor "simulation":

simulation
flight simulator
English