"silk Road" in het Nederlands

EN

"silk Road" - vertaling Nederlands

EN

silk Road {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
Dit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
Thirty-three go on the Silk Road to China, South Asia and Southeast Asia.
33 stenen gaan over de Zijderoute naar China, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.
Its importance has been recognised since the days of the'silk road ' and during the era of the 'Great Game '.
Dat belang werd al erkend in de dagen van de zijderoute en de Great Game.

Voorbeeldzinnen voor "silk Road" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
Dit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
EnglishThirty-three go on the Silk Road to China, South Asia and Southeast Asia.
33 stenen gaan over de Zijderoute naar China, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.
EnglishIts importance has been recognised since the days of the'silk road ' and during the era of the 'Great Game '.
Dat belang werd al erkend in de dagen van de zijderoute en de Great Game.
EnglishSilk road connotes independence and mutual trust.
Zijderoutes betekenen onafhankelijkheid en wederzijds vertrouwen.
EnglishUnder this project, we are envisaging the creation of a " Cyber Silk Road " linking Asia and Europe.
In het kader van dit project zijn wij van plan een " cyber-zijderoute " te creëren, die Azië met Europa moet verbinden.
EnglishFrom the 5th and 6th centuries onwards, a large number of people and goods have travelled by land over the Silk Road and by sea through the Indian Ocean and Persian Gulf.
Vanaf de 5e en 6e eeuw reisden grote aantallen mensen en goederen over land, via de zijderoute, en over zee, via de Indische Oceaan en de Perzische Golf.
EnglishOn the day we achieve our plans for an e-EurAsia and complete our " Iron Silk Road ", Asia and Europe will, for all practical purposes, become one landmass.
Op de dag waarop onze plannen voor een elektronisch Eurazië werkelijkheid worden en waarop wij onze " ijzeren zijderoute " voltooien, zullen Azië en Europa, feitelijk, één uitgestrekt gebied worden.

Vergelijkbare vertalingen voor "silk Road" in Nederlands

road zelfstandig naamwoord
silk bijvoeglijk naamwoord
silk zelfstandig naamwoord
motor road zelfstandig naamwoord
major road zelfstandig naamwoord
on the road bijwoord
main road zelfstandig naamwoord
fork in the road zelfstandig naamwoord
high road zelfstandig naamwoord
verge of a road zelfstandig naamwoord
Dutch