"silk" in het Nederlands

EN

"silk" - vertaling Nederlands

EN

silk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
En dan hebben we zijde, Thaise zijde.
And if the angle is right, you can actually see a hologram appear in this film of silk.
Als je onder de juiste hoek kijkt, kan je een hologram zien verschijnen in deze film van zijde.
So there's versatility, as you see, in the material formats, that you can do with silk.
Veelzijdigheid troef dus in de materiaalvormen van zijde.
The astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
De astronauten hadden elk ongeveer tien zijden vlaggen in hun persoonlijke uitrusting.
Or if you're fashion forward, some silk LED tattoos.
Of als je de mode wil volgen, maak je er zijden LEDtatoeages mee.
So we've made a silk card with penicillin in it.
Zo hebben we een zijden kaartje met penicilline in.

Voorbeeldzinnen voor "silk" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
De astronauten hadden elk ongeveer tien zijden vlaggen in hun persoonlijke uitrusting.
EnglishThis is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
Dit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
EnglishNow, it's really convenient that spiders use their silk completely outside their body.
Nu komt het goed uit dat spinnen hun rag alleen maar uitwendig aanwenden.
EnglishWhen you look at this orb web, you're actually seeing many types of silk fibers.
Als je naar dit web kijkt, zie je in feite vele soorten ragvezels.
EnglishA silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
Een ragklier ziet eruit als een zak met een hoop rag-eiwitten erin.
EnglishI love when I'm in the laboratory, a new spider silk sequence comes in.
Ik hou ervan in het laboratorium een nieuwe spinrag-sequentie te ontdekken.
EnglishThirty-three go on the Silk Road to China, South Asia and Southeast Asia.
33 stenen gaan over de Zijderoute naar China, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.
EnglishSo this means that both spiders and spider silk have been around for 380 million years.
Dat betekent dat zowel spinnen als spinrag al 380 miljoen jaar bestaan.
EnglishLet us hope that afterwards we can turn the pig's ear into a silk purse.
Laten we maar hopen dat we later toch nog goede resultaten bereiken.
EnglishInside each spider, there are hundreds of silk glands, sometimes thousands.
Binnen elke spin, zijn er honderden ragklieren, soms duizenden.
EnglishAnd if the angle is right, you can actually see a hologram appear in this film of silk.
Als je onder de juiste hoek kijkt, kan je een hologram zien verschijnen in deze film van zijde.
EnglishMore pipelines means more silk roads, instead of the Great Game.
Meer pijplijnen betekenen meer zijderoutes, in plaats van het Grote Spel.
EnglishTo borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
Uit de geschriften van de spin Charlotte: “Rag is geweldig!”
EnglishI'm obsessed with silk screening and bookbinding and box making.
Ik ben ook geobsedeerd door zeefdrukken en boekbinden en dozen maken.
EnglishThis is a picture of the spinnerets coming out of a spider and the silk being formed from a spider.
Dit is een foto van de spintepels van een spin en de zijde die gemaakt wordt door de spin.
EnglishSo there's versatility, as you see, in the material formats, that you can do with silk.
Veelzijdigheid troef dus in de materiaalvormen van zijde.
EnglishAnd the most studied silk line of them all: major ampullate silk.
De meest bestudeerde ragdraad van allen: groot flesvormig rag.
EnglishLast time, one of his members, Mr Kilroy-Silk, bellowed like a bull through the microphone.
Laatst stond een van haar leden, de heer Kilroy-Silk, als een bezetene door de microfoon te schreeuwen.
EnglishThere's also aciniform silk, which is used to wrap prey.
Er is ook aciniform rag, dat wordt gebruikt om prooi in te wikkelen.
EnglishIts importance has been recognised since the days of the'silk road ' and during the era of the 'Great Game '.
Dat belang werd al erkend in de dagen van de zijderoute en de Great Game.