"silicon" in het Nederlands

EN

"silicon" - vertaling Nederlands

NL

"Silicon Valley" - vertaling Engels

EN

silicon {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. mineralogie
We used a red, very high-temperature silicon to do that.
We gebruikten daarvoor een rood silicium, bestendig tegen zeer hoge temperaturen.
Here's an interesting one for the IT world: bio-silicon.
Dit is een interessante voor de IT-wereld: bio-silicium.
These are diatoms, single-celled phytoplankton with skeletons of silicon ... circuit boards of the future.
Dit zijn diatomeeën, eencellig fytoplankton met een skelet van silicium. ~~~ Printplaten van de toekomst.
silicon
NL

Silicon Valley {eigennaam}

volume_up
Silicon Valley
Het zal permanent gevestigd zijn in Silicon Valley, in het NASA Ames onderzoekscentrum.
It will be permanently headquartered in Silicon Valley, at the NASA Ames research center.
Jullie hier in Silicon Valley hebben dingen als aandelenopties.
You guys have things here in Silicon Valley like stock options.
Dan het fruit van de wereld voor Silicon Valley nu.
And then the fruit of the world for Silicon Valley today.

Voorbeeldzinnen voor "silicon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen I first moved to Hollywood from Silicon Valley, I had some misgivings.
Toen ik van Silicon Valley naar Hollywood verhuisde, was dat met enige argwaan.
English. ~~~ And this is just a silicon piece of skin.
Ik heb ze een jaar en twee weken geleden gekregen, En dit is gewoon een stukje siliconenhuid.
EnglishIt will be permanently headquartered in Silicon Valley, at the NASA Ames research center.
Het zal permanent gevestigd zijn in Silicon Valley, in het NASA Ames onderzoekscentrum.
EnglishBut without having the silicon sock, I'm just going to try slip in it.
Maar zonder de siliconen sok te gebruiken ga ik er in proberen te komen.
EnglishAnd I also found that Hollywood and Silicon Valley have a lot more in common than I would have dreamed.
Ik merkte ook dat Hollywood en Silicon Valley meer gemeen hebben dan ik dacht.
EnglishWe used a red, very high-temperature silicon to do that.
We gebruikten daarvoor een rood silicium, bestendig tegen zeer hoge temperaturen.
EnglishIn the Silicon Valley, the heart of the new economy, unemployment currently stands at 6 %.
In Silicon Valley, het hart van de nieuwe economie, is het werkloosheidspercentage momenteel 6%.
EnglishI gave this little slide show at a place called the Silicon Valley and I did all right.
Ik heb een kleine slide show gegeven op een plek genaamd Sillicon Valley, en ik deed het vrij goed.
EnglishFree is really, you know, the gift of Silicon Valley to the world.
Gratis is eigenlijk het geschenk van Silicon Valley aan de wereld.
EnglishThe first set of people in Silicon Valley got very, very rich.
De eerste groep mensen in Silicon Valley zijn heel erg rijk geworden.
EnglishSilicon implants were used for years before there was regulation or surveillance of their use.
Siliconenimplantaten zijn jarenlang gebruikt zonder dat er sprake was van regulering of controle.
EnglishYou guys have things here in Silicon Valley like stock options.
Jullie hier in Silicon Valley hebben dingen als aandelenopties.
EnglishI did enjoy Bono's comment linking Haight-Ashbury to Silicon Valley.
Ik heb genoten van Bono's opmerking toen hij een hippie wijk in San Francisco koppelde aan Silicon Valley.
EnglishWhere silicon implants are concerned, we need high standards of safety and quality at international level.
Siliconenimplantaten vereisen internationaal vastgelegde hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen.
EnglishThey're not ending up in Silicon Valley, where they belong.
Ze komen niet in Silicon Valley terecht, waar ze thuishoren.
EnglishThe first of them is the obvious one, the silicon revolution, which you all are very, very familiar with.
De eerste is de duidelijke, de siliciumrevolutie. ~~~ Waarmee jullie allemaal zeer vertrouwd zijn.
EnglishHere's an interesting one for the IT world: bio-silicon.
Dit is een interessante voor de IT-wereld: bio-silicium.
EnglishThese are diatoms, single-celled phytoplankton with skeletons of silicon ... circuit boards of the future.
Dit zijn diatomeeën, eencellig fytoplankton met een skelet van silicium. ~~~ Printplaten van de toekomst.
EnglishAnd then the fruit of the world for Silicon Valley today.
Dan het fruit van de wereld voor Silicon Valley nu.
EnglishIt is about time Europe had its own Cape Canaveral, its own ÍÁSÁ and its own Silicon Valley.
Vroeg of laat moet de dag aanbreken waarop Europa zijn eigen Cape Canaveral, zijn eigen NASA, zijn eigen Silicon Valley heeft.

Synoniemen (Engels) voor "silicon":

silicon