"silhouette" in het Nederlands

EN

"silhouette" - vertaling Nederlands

NL

"silhouet" - vertaling Engels

EN

silhouette {zelfstandig naamwoord}

volume_up
silhouette (ook: outline)
silhouette (ook: outline, shadow)
NL

silhouet {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "silhouette" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo the word "silhouette" comes from a minister of finance, Etienne de Silhouette.
Het woord 'silhouette' komt van een minister van financiën, Etienne de Silhouette.
EnglishAnd I chose the language of silhouette because graphically it's very efficient.
Ik koos de taal van silhouette omdat het grafisch erg efficiënt is.
EnglishThe Silhouette case was not the last word on all this and nor, as he would acknowledge, is Mr Mayer's report.
Met de Silhouette-zaak was het laatste woord nog niet gezegd en datzelfde geldt, en dat zal hij beamen, voor het verslag van de heer Mayer.
EnglishAnd he slashed so many budgets that people said they couldn't afford paintings anymore, and they needed to have their portrait "a la silhouette."
Hij kortte op zoveel budgetten dat mensen zeiden dat ze zich geen schilderijen meer konden veroorloven, en ze kochten hun portret 'a la silhouette'.
EnglishI believe that the problem is not so much with the trade marks directive but with the interpretation contained in the Silhouette judgment on Article 7 of the trade marks directive.
Ik geloof dat het probleem niet zozeer gezocht moet worden in de merkenrichtlijn dan wel in de interpretatie die in het Silhouette-arrest aan artikel 7 van de desbetreffende richtlijn wordt gegeven.