"sight line" in het Nederlands

EN

"sight line" - vertaling Nederlands

EN

sight line {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sight line
volume_up
zichtlijn  {de}

Voorbeeldzinnen voor "sight line" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe can actually study line-of-sight velocities of cosmic objects.
We kunnen daarmee vaststellen met welke snelheden kosmische objecten naar ons toe of van ons weg bewegen.
EnglishWith the finishing line in sight, however, intense discussions have now broken out about the details of the institutional framework.
Nu de eindstreep in zicht is, zijn er echter hevige discussies losgebarsten over de invulling van het institutionele kader.
EnglishAlong the way we've discovered fantastic abysses and chambers so large that you can see for hundreds of meters without a break in the line of sight.
En onderweg hebben we fantastische afgronden ontdekt, en grotten zo groot dat je honderden meters ver kunt kijken zonder dat je uitzicht wordt beperkt.
EnglishNow, if you look at what that adjacent property is worth, you could actually buy the property, cut down the shrubbery to improve the sight line, and then sell it off again.
Als je kijkt naar wat het aanpalende landgoed waard is zou je het landgoed kunnen kopen, de struiken kunnen snoeien om het zicht te verbeteren en het weer verkopen.

Vergelijkbare vertalingen voor "sight line" in Nederlands

sight zelfstandig naamwoord
line zelfstandig naamwoord