"side room" in het Nederlands

EN

"side room" - vertaling Nederlands

EN

side room {zelfstandig naamwoord}

volume_up
side room
volume_up
zijkamer {de}
At the next Friday sermon, the women who were sitting in the side room of the mosque began to share their distress at the state of affairs.
Bij de volgende vrijdagpreek begonnen de vrouwen die in de zijkamer van de moskee zaten, hun grieven te delen bij de stand van zaken.

Voorbeeldzinnen voor "side room" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCome on, sit at the table," and they sat on the side of the room.
EnglishThe immediate option for the EU is to act on the demand side, since the greatest room for manoeuvre in the European Union lies there.
De EU heeft de optie om direct op te treden aan de vraagzijde, aangezien daar de grootste manoeuvreerruimte in de Europese Unie ligt.
EnglishAt the next Friday sermon, the women who were sitting in the side room of the mosque began to share their distress at the state of affairs.
Bij de volgende vrijdagpreek begonnen de vrouwen die in de zijkamer van de moskee zaten, hun grieven te delen bij de stand van zaken.
EnglishSo no one, if I have a light here, if I have secure data, no one on the other side of this room through that wall would be able to read that data.
Dus, als ik hier een lamp heb en beveiligde gegevens wil verzenden, is niemand aan de andere kant van de zaal door die muur in staat om die gegevens te lezen.
EnglishAnd then, on the other side of the room, the designers are making small adjustments, sketching, drawing by hand, putting it in the computer. ~~~ And it's what I call being design driven.
En aan de andere kant van de ruimte, doen de ontwerpers kleine aanpassingen, door met de hand te schetsen en het in de computer te zetten, dat noem ik ontwerpgestuurd werken.
EnglishAnd someone from this side of the room got up and said, "Mr. ~~~ Gates, we have here as our goal in Saudi Arabia to be one of the top 10 countries when it comes to technology.
En iemand van deze kant van de zaal stond op en zei: "Mijnheer Gates, we stellen ons hier in Saudi-Arabië tot doel om in de top 10 van de landen te staan als het op technologie aankomt.

Vergelijkbare vertalingen voor "side room" in Nederlands

room zelfstandig naamwoord
side zelfstandig naamwoord
side bijvoeglijk naamwoord