"shut down" in het Nederlands

EN

"shut down" - vertaling Nederlands

volume_up
shut down {volt.deelw.}
EN

shut down {voltooid deelwoord}

volume_up
shut down (ook: dissolved)

Voorbeeldzinnen voor "shut down" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Deze stroomstoot zorgt voor ongeveer 30 seconden uitschakeling van haar circuits.
EnglishOf which we know that three power stations with eight reactors are to be shut down.
Wij weten dat daarvan drie kerncentrales met acht blokken stilgelegd gaan worden.
EnglishThe Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
De kerncentrale Kosloduj is gevaarlijk, en is nog steeds niet buiten bedrijf gesteld.
EnglishThe decision to shut down the nuclear power station at Chernobyl will be carried out.
Het besluit tot sluiting van de kerncentrale in Tsjernobyl moet worden uitgevoerd.
EnglishThat's the last entry in the logbook when the machine was shut down, July 1958.
Dat is de laatste vermelding in het logboek toen de machine werd stilgelegd, juli 1958.
EnglishAt the Copenhagen Summit, Lithuania promised to shut down Ignalina in 2009.
Op de Top van Kopenhagen heeft Litouwen beloofd Ignalina in 2009 te sluiten.
EnglishEven the weblogs of people in Thailand have been shut down and subjected to censorship.
Zelf weblogs van mensen in Thailand zijn afgesloten en onderhevig aan censuur.
EnglishToo many withdrawals from the carbon bank, and so this population will be shut down.
Te veel opname van de koolstofbank, dus deze populatie zal het niet halen.
EnglishWhen they start production the power stations in worst condition could be shut down.
Het in gebruik nemen ervan zou betekenen dat men de zwakste kerncentrales kan sluiten.
EnglishHow do you get them mobilized around the world if you've shut all the airports down?
Hoe krijg je ze over de wereld verdeeld als je alle luchthavens sluit?
EnglishThe nuclear power station in Medzamor must, as agreed, be shut down by no later than 2004.
De kerncentrale in Medzamor moet zoals afgesproken op zijn laatst in 2004 worden gesloten.
EnglishIf any penalty duty is imposed before the panel's findings, we might as well shut down the WTO.
Als het panel ons als straf een heffing oplegt, kunnen wij de WHO opdoeken.
EnglishIndeed, this sum applied only to installations already shut down.
En dan hebben we het alleen nog maar over het bedrag voor de stilgelegde installaties.
EnglishDangerous nuclear power stations must be shut down immediately.
Gevaarlijke kerncentrales moeten onmiddellijk buiten werking worden gesteld.
EnglishPeople in that group realized that Obama had never shut them down.
Mensen in die groep realiseerden zich... ~~~ dat Obama ze niet tot zwijgen had gebracht.
EnglishThe worst safety problem has been eradicated, since Chernobyl was finally shut down.
Het grootste veiligheidsprobleem is verdwenen, nu de kerncentrale van Tsjernobyl eindelijk is gesloten.
EnglishEverybody there was of the opinion that nuclear plants which are not safe should be shut down.
Iedereen vond dat onveilige kerncentrales moeten worden stilgelegd.
EnglishIt's the best way to shut people down on an airplane.
Het is de beste manier om mensen te doen zwijgen op een vliegtuig. ~~~ "Wat doe je?"
EnglishSome haulage companies are planning to shut down altogether due to EU over-regulation.
Een aantal transportbedrijven is voornemens er helemaal mee te stoppen vanwege de overregulering van de EU.
EnglishIreland did not shut down for lack of nuclear power.
Ierland is niet stil komen te liggen door het ontbreken van kernenergie.

Synoniemen (Engels) voor "shut down":

shut down

Vergelijkbare vertalingen voor "shut down" in Nederlands

shut bijvoeglijk naamwoord
down bijwoord
down bijvoeglijk naamwoord
down zelfstandig naamwoord
down voorzetsel
Dutch
down