EN

shuffling {gerundium}

volume_up
shuffling

Voorbeeldzinnen voor "shuffling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNevertheless, it is a single, wretched, shuffling step on the journey that Europe has to take.
Het zijn echter armzalige, aarzelende schreden op de weg die Europa moet afleggen.
EnglishEvery presidency also has the option of shuffling some things off on to the other Member States.
Elk voorzitterschap heeft ook de mogelijkheid om een en ander op de andere lidstaten af te schuiven.
EnglishHe came shuffling his feet.
EnglishI read about how the CPU is constantly shuffling data back and forth between the memory, the RAM and the ALU, the arithmetic and logic unit.
Ik las hoe de CPU constant gegevens heen en weer schoof tussen geheugen, RAM en de ALU, de rekenkundige en logische eenheid.
EnglishIn shuffling jobs from one area to another, we would antagonize citizens who perceive this to be unfair - worse still if jobs are moved out of the EU altogether.
De bevolking ervaart overbrenging van arbeidsplaatsen van een gebied naar een ander als onrechtvaardig, zeker als ze naar derde landen worden overgebracht.
EnglishThis issue has been shuffling around Parliament since 1982 and each year all kinds of problems surface which curtail Parliament's possibilities to exercise its powers.
Dit probleem sleept zich reeds sedert 1982 in het Parlement voort en veroorzaakt elk jaar weer moeilijkheden bij het uitoefenen van onze bevoegdheden.
EnglishYou should make sure that you are better informed, instead of sitting shuffling papers and smugly concluding that on paper everything looks just fine.
Daar moet u maar uw licht eens opsteken in plaats van alleen maar in papieren te zitten snuisteren en dan tevreden te zijn dat het er op papier allemaal nogal treffelijk uitziet.

Synoniemen (Engels) voor "shuffling":

shuffling