"shrine" in het Nederlands

EN

"shrine" - vertaling Nederlands

EN

shrine {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Het is een heiligdom voor groenigheid.
And the first thing I wanted to do as a Muslim was go to Mecca and visit the Kaaba, the holiest shrine of Islam.
Het eerste wat ik als moslim wilde doen, was naar Mekka gaan om de Ka'aba te bezoeken, het grootste heiligdom van de islam.
They would knock down the shrine, and they would stop saying the god's name.
Ze verwoestten het altaar, en spraken de naam van de god niet meer uit.
Eliza, your mother will not let me pack up the shrine.
Eliza, je moeder laat me het altaar niet verhuizen.
And their wish would then be brought to a priest, who would find a ritual object, and the appropriate sacrifices would be made, and the shrine would be built for the god.
Hun wens werd naar een priester gebracht die dan een ritueel object vond, gepaste offers bracht en het altaar bouwde voor de god.

Voorbeeldzinnen voor "shrine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey would knock down the shrine, and they would stop saying the god's name.
Ze verwoestten het altaar, en spraken de naam van de god niet meer uit.
EnglishAmerica is taken as a case in point, worshipping as it does at the shrine of venture capital and profits.
Amerika wordt als voorbeeld genomen, met een lofzang op durfkapitaal en winsten.
EnglishEliza, your mother will not let me pack up the shrine.
Eliza, je moeder laat me het altaar niet verhuizen.
EnglishDemonstrations of this kind in front of a shrine to humanity must be condemned in the strongest possible terms.
Dit soort demonstraties voor een gedenkteken voor de menselijkheid moeten zo scherp mogelijk worden veroordeeld.
EnglishAnd the first thing I wanted to do as a Muslim was go to Mecca and visit the Kaaba, the holiest shrine of Islam.
Het eerste wat ik als moslim wilde doen, was naar Mekka gaan om de Ka'aba te bezoeken, het grootste heiligdom van de islam.
EnglishIt is a shrine to greenishness.
EnglishThis refusal is indicative of their fear of this House, which is a shrine for freedom, democracy and respect for human rights.
Deze weigering is veelbetekenend: zij hebben schrik voor dit Parlement, dat vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten hoog in het vaandel voert.
EnglishAnd their wish would then be brought to a priest, who would find a ritual object, and the appropriate sacrifices would be made, and the shrine would be built for the god.
Hun wens werd naar een priester gebracht die dan een ritueel object vond, gepaste offers bracht en het altaar bouwde voor de god.

Synoniemen (Engels) voor "shrine":

shrine
English