EN

shower {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And I remember standing underneath the hot shower and trying to defrost my fingers.
Ik stond onder de hete douche en probeerde mijn vingers te ontdooien.
Put it in the shower, or in the closet, but not in the foyer.
Hang hem in de douche, in een kast, maar niet in de gang.
This is a Kohler shower, a waterfall shower, and actually, all those knobs beneath are also showerheads.
Dit is een Kohler-douche, een watervaldouche en alle knoppen hieronder zijn ook douchekoppen.
shower (ook: caprice, mood, whim)

Voorbeeldzinnen voor "shower" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I remember standing underneath the hot shower and trying to defrost my fingers.
Ik stond onder de hete douche en probeerde mijn vingers te ontdooien.
EnglishAnd I remember then getting out of the shower and realizing I couldn't even feel my hands.
Ik herinner me dat ik uit de douche kwam en besefte dat ik mijn handen niet eens voelde.
EnglishMr President, that shower down there purports to be the government of Europe.
-- Mijnheer de Voorzitter, dat stelletje lamzakken daar moet de regering van Europa voorstellen.
EnglishI looked through the shower screen and saw her standing on the other side.
Ik keek door de douchecabine en zag haar aan de ander kant staan.
EnglishNow, just go take a shower, and don't come back till you smell better!
En nu, ga je douchen, en kom niet terug voordat je beter ruikt!
EnglishI was taking a shower in a hotel room in Sydney the moment she died 600 miles away in Melbourne.
Ik nam een douche in een hotelkamer in Sydney toen ze stierf in Melbourne, bijna 1000 km verderop.
EnglishAnd you came two hours later, while I was in the shower or asleep.
En jij kwam 2 uur later klaar, terwijl ik douchte of sliep.
EnglishThis is a Kohler shower, a waterfall shower, and actually, all those knobs beneath are also showerheads.
Dit is een Kohler-douche, een watervaldouche en alle knoppen hieronder zijn ook douchekoppen.
EnglishI immediately got rushed onto the ship and into a hot shower.
Ik werd meteen naar het schip gebracht, en naar een douche.
EnglishPut it in the shower, or in the closet, but not in the foyer.
Hang hem in de douche, in een kast, maar niet in de gang.
EnglishHe took a shower, I waited, and he disappeared.
Hij nam een douche terwijl ik wachtte maar opeens was hij verdwenen.
EnglishSo, in the same way that you wake up, take a shower and get dressed, you have to learn to do that for your digital self.
Zoals je opstaat, je doucht en je aankleedt, moet je dat ook leren voor je digitale ik.
English(Laughter) The shower is intended to simulate a glass of beer.
(Gelach) De douche is gebaseerd op een glas bier.
English. ~~~ Took a shower, took a nap.
Dus Sudhir ging naar huis, nam een douche, deed een dutje.
EnglishGet the shower on, get some towels wet, - I found them,
Zet de douche aan en leg wat natte handdoeken neer.
EnglishI was shower with gifts and flowers and visitors.
Ik werd overladen met geschenken en bloemen en bezoekers.
EnglishIt will be a cold shower for future candidates.
Het zou een koude douche zijn voor toekomstige kandidaten.
EnglishTell him I'll be right there after I take a shower.
Zeg hem dat ik kom als ik een douche genomen heb.
EnglishBetter than a shower and a hot cup of coffee.
EnglishAnd he was having a shower for 20 minutes.
Hij stond gedurende 20 minuten onder de douche.

Synoniemen (Engels) voor "shower":

shower
meteor shower