"showcase" in het Nederlands

EN

"showcase" - vertaling Nederlands

NL
EN

showcase {zelfstandig naamwoord}

volume_up
showcase (ook: window)
Accordingly, our universities and colleges, the entire higher education system, in fact, will remain a showcase to the rest of the world of which we have every reason to be proud.
Op die manier zullen onze universiteiten en hogescholen, zal ons heel hoger onderwijs, voor de rest van de wereld een vitrine blijven, waarop we terecht trots mogen zijn.

Voorbeeldzinnen voor "showcase" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter the blowout of the first half, we've seen a showcase of defense here in the third quarter.
Na de eerste helft... hebben we een showcase van verdediging gezien, in het derde kwartier.
EnglishLet us use the plenary sessions to showcase our work.
Laten wij van de plenaire vergadering de etalage van ons werk maken.
EnglishFor many years Renault was the social show-case of France.
Lange tijd was Renault het sociale voorbeeld van Frankrijk.
EnglishI produced in Dubai a show for Ahmed Ahmed to showcase his new Axis special to a packed room.
In Dubai produceerde ik een show voor Ahmed Ahmed om zijn nieuwe As-special voor te stellen aan een volle zaal.
EnglishSubject: Council of Ministers as a showcase for lobbyists
EnglishFirst, it allows us to showcase our Arab filmmakers and voices to one of the most cosmopolitan cities in the world, New York City.
Ten eerste laat het ons onze Arabische cineasten presenteren aan één van de meest kosmopolitische steden ter wereld: New York.
EnglishWe are a unique showcase in history as the whole, the European Union, is less democratic than each of its parts, the Member States.
Dit is een unicum in de geschiedenis: een geheel - de Europese Unie - dat minder democratisch is dan elk van zijn samenstellende delen - de lidstaten.
EnglishWe are able to act on a number of abuses, with the Commission ’ s help, and thus also to showcase the reality of the European Union behind all the governmental channels.
Daardoor kunnen wij ook een beetje van de realiteit in de Europese Unie laten zien, die wel degelijk achter alle officiële regeringskanalen aanwezig is.
EnglishLastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
Ten slotte, welke andere lobbyisten hebben toestemming gekregen om de Raad te benutten als showroom en hoeveel kost het om de gebouwen van de Raad als zodanig te gebruiken?
EnglishAccordingly, our universities and colleges, the entire higher education system, in fact, will remain a showcase to the rest of the world of which we have every reason to be proud.
Op die manier zullen onze universiteiten en hogescholen, zal ons heel hoger onderwijs, voor de rest van de wereld een vitrine blijven, waarop we terecht trots mogen zijn.
EnglishThis summit, instead of being a showcase award for Croatia's efforts towards democratisation, will now inevitably shift towards celebrating President Kostunica's achievements.
Op deze Top zullen niet de democratiseringspogingen van Kroatië bejubeld worden, maar zullen, en dat is onvermijdelijk, de prestaties van president Kostunica in het zonnetje worden gezet.
EnglishIn the best Worldchanging tradition, it might also serve as a showcase for good ideas, successful projects and efforts to make a difference that deserve much more visibility.
In de beste traditie van Worldchanging, kan het ook dienen als een uitstalraam voor goede ideeën, succesvolle projecten en inspanningen die een verschil maken, veel meer zichtbaarheid te geven.

Synoniemen (Engels) voor "showcase":

showcase