"to show up" in het Nederlands

EN

"to show up" - vertaling Nederlands

EN

to show up {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to show up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Dubai this year, we've just had the first all-women's, homegrown stand-up show.
Dit jaar in Dubai hadden we de eerste autochtone exclusief vrouwelijke stand-up-show.
EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Ik vertel mensen altijd dat ik er niet wil uitzien als een wetenschapper.
EnglishYou know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
Als God zich gaat vertonen zal Hij niet verschijnen in een kaasbroodje.
EnglishTo win, all you have to do is show up at the right place at the right time.
Om te winnen hoef je alleen maar op de juiste plaats op de juiste tijd aanwezig te zijn.
EnglishIt extracts regions with dark contrast, which will show up on the video as red.
Hij haalt de gebieden met donkere contrasten eruit. ~~~ Die verschijnen op de video als rood.
EnglishBut there's nothing like having your friends show up with lots of guns
Maarer is niets beter dan veel vrienden te hebben met geweren die opduiken
EnglishSo if you want it to be better, then you've got to show up and do your part of the deal.
Als jij vindt dat het beter kan, dan moet je je nu jouw ding komen doen.
EnglishCrows, on the other hand, show up, and they try and figure it out.
Kraaien daarentegen, dagen op en proberen uit te vissen wat er aan de hand is.
EnglishAnd you can see those different wrinkles actually show up as she animates.
Je ziet de verschillende rimpels verschijnen als ze geanimeerd wordt.
EnglishSquirrels, for example, would show up, look for the peanut, go away.
Eekhoorns, bijvoorbeeld, zouden opdagen, wachten op de pinda en weggaan.
EnglishSo I called back and I told her, "Look, Amy, tell the TED guys I just won't show up.
Dus ik belde terug, en ik zei tegen haar: "Luister, Amy, vertel ze maar bij TED dat ik niet kom.
EnglishThe cost of a holiday in the west and north of Ireland indeed will show up very favourably.
Een vakantie in het westen of het noorden van Ierland zal dan heel aantrekkelijk blijken.
EnglishSuddenly humans show up -- Homo erectus -- big, old melon-head.
Ineens duiken er mensen op -- Homo erectus -- met een groot meloenenhoofd.
EnglishBut God -- my God -- doesn't show up on sprinkler images.
Maar God -- mijn God -- vertoont zich niet op afbeeldingen van watersproeiers.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Je beschermt jezelf tegen alle onverwachte leed of pijn.
EnglishWe had about 80 people show up to participate, entering one-by-one.
Er kwamen ongeveer 80 mensen opdagen om eraan deel te nemen. ~~~ Ze gingen één voor één binnen.
EnglishYou want to know all that before the mastodons actually show up.
Je wil dat allemaal al weten voor de mastodonten werkelijk opdagen.
EnglishIt isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
worden niet meteen door de hele maatschappij gebruikt.
EnglishAnd voila, next-day air, they show up, and they surgically reattach them.
En voilà, de volgende dag worden ze verstuurd, ze komen aan, en ze worden chirurgisch weer aangehecht.
EnglishAnd he pointed to the busloads of tourists that would show up everyday, with cameras ready usually.
Hij wees naar de busladingen toeristen die elke dag opdaagden, camera's meestal in aanslag.

Vergelijkbare vertalingen voor "to show up" in Nederlands

show zelfstandig naamwoord
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
to pick up werkwoord