EN

show-off {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "show-off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI didn't want to take my shirt off to show you, but I can tell you it's on.
Ik kleed me liever niet uit om het te laten zien, maar ik draag het echt.
EnglishI almost never show them off because of the issue of the idea of failure.
Ik toon ze bijna nooit, omwille van het probleem van het idee van falen.
EnglishIt inspired them to show off this design by producing a little robot they named Sprawl.
Het inspireerde hen om met dit ontwerp te gaan pronken door een kleine robot, Sprawl genoemd, te maken.
English"This is my car, and I'm going to drive around and show off my car."
"Dit is mijn auto, ik ga ermee rondrijden en hem laten zien.”
EnglishAnd it's trying to show off its ability: "I'm macho, I'm strong.
Hij pronkt met zijn kunnen: "Ik ben macho, ik ben sterk.
EnglishBut He doesn't do miracles just to show off.
Hij verricht geen wonderen om zomaar een beetje te pronken.
EnglishNumber one, God never does a miracle to show off.
Eén: God verricht geen wonder om zomaar te pronken.
EnglishBoy, that guy sure likes to show off.
Die man overdrijft wel met zijn kaartjesknipper.
EnglishIf you leave it on the pavement and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do.
Maar als je het ergens achterlaat en alle volwassenen uit de buurt blijven, dan zullen tegen elkaar pronken over wat ze ermee kunnen doen.
EnglishThis report will delight the bleeding-heart intelligentsia who ostentatiously show off their pro-European stance.
Het onderhavige verslag zal de conformistische intellectuelen die met hun pro-Europese gevoelens ostentatief te kijk lopen tot grote voldoening stemmen.
EnglishSecondly, we passed punishable offences to the courts in a one-off show of strength during the last parliamentary term.
Ten tweede hebben wij in de laatste legislatuurperiode met een weergaloos staaltje van kracht ervoor gezorgd dat strafbare wantoestanden werden doorgestuurd naar de rechtbank.
EnglishSo I thought that I would show you a few videos to show off this new, broader definition of design in products and services and environments.
Ik wilde jullie dus een paar video's tonen om deze nieuwe, bredere definitie te laten zien van design in producten, diensten en omgevingen. ~~~ Ik heb er een paar.

Synoniemen (Engels) voor "show-off":

show-off

Vergelijkbare vertalingen voor "show-off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
show zelfstandig naamwoord
to come off werkwoord
to put off werkwoord
to cut off werkwoord
to taper off werkwoord
to turn off werkwoord
to take off werkwoord