EN

show {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
Het was een televisieshow -- een NOVA-show op PBS -- over grotten in Nieuw Mexico.
The 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
De jaren '50: June Cleever in de originele troost show, "Leave it to Beaver."
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Een show en platform bood ze de schijnwerpers om hun dromen te realiseren.
I did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
Ik had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
Ik laat jullie nu verschillende delen van de expositie zien, als voorproefje.
A lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
Een hoop objecten in de expositie zijn concepten, geen bestaande voorwerpen.
And so the show was given the green light.
De voorstelling kreeg groen licht.
Zo ziet de voorstelling er uit.
De voorstelling is afgelopen.
This is from the show called "Invisible," at Talwar Gallery.
Dit is van de tentoonstelling "Onzichtbaar" bij Talwar galerie.
Kom langs op de tentoonstelling."
The next show that I'm going to work on -- and I've been bugging a lot of you about this here -- is about the relationship between design and science.
De volgende tentoonstelling waar ik aan ga werken -- en ik heb al veel mensen hier ermee lastig gevallen -- gaat over de relatie tussen design en wetenschap.
Dit schouwspel is na juni namelijk nog niet ten einde.
Spektakel over, dikkop
This is a pretty poor show and I have written a letter drawing attention to this shabby state of affairs - which will, no doubt, not receive as emollient a reply as yours did.
Dit is een behoorlijk armzalige vertoning en ik heb daarover een brief geschreven waarop ongetwijfeld niet zo'n sussend antwoord zal komen als in uw geval.
NL

show {de}

volume_up
Het was een televisieshow -- een NOVA-show op PBS -- over grotten in Nieuw Mexico.
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
De jaren '50: June Cleever in de originele troost show, "Leave it to Beaver."
The 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
Een show en platform bood ze de schijnwerpers om hun dromen te realiseren.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.

Voorbeeldzinnen voor "show" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would therefore be wise if Parliament were to show restraint in this respect.
Het zou dan ook van wijsheid getuigen als het Parlement terughoudend zou zijn.
EnglishIn a climate of honest competition, monopolists can show what they are made of.
In een eerlijke concurrentie kunnen monopolisten tonen dat ze hun vak verstaan.
EnglishSo I want to show you one prescription product in the clinic called the No Park.
Ik wil jullie één voorschrift van de kliniek laten zien genaamd het "No Park".
EnglishWith these funds, we could show that Europe is the real partner in this region.
Met dit geld kunnen wij aantonen dat Europa de echte partner in deze regio is.
EnglishThey just quite happily show their masterpiece to whoever wants to look at it.
Ze laten hun meesterwerk maar al te graag zien aan wie hem ook maar wil bekijken.
EnglishYou can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
Je mag niet delen tot je ons aantoont dat je niets deelt dat wij niet goedkeuren.
EnglishShall I ask for a show of hands or a clapping of people in different generations?
Kan ik de handen zien of geklap horen van mensen van verschillende generaties?
EnglishI want to show you a situation that is very normal right now; the Edwards family.
Ik wil jullie een situatie tonen die erg normaal is nu. ~~~ De Edwards familie
EnglishI was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Ik had een optreden en ze zeiden: "We sturen een chauffeur om je op te halen."
EnglishMy role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
Mijn rol in de show, voor zij die het nog niet gezien hebben, is heel simpel.
EnglishWe must show them that Europe can deliver a credible response to their concerns.
We moeten laten zien dat Europa een geloofwaardig antwoord kan geven op hun zorgen.
EnglishAll of these factors go to show that this type of development is unsustainable.
Al deze factoren bevestigen dat dit soort ontwikkeling niet duurzaam kan zijn.
EnglishParliament nevertheless voted in favour, in order to show confidence in Turkey.
Het Parlement stemde toen toch voor en schonk Turkije hiermee zijn vertrouwen.
EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishDuring the 1990s, they were able to show the benefits that could be achieved.
Deze landen hebben in de 20ste eeuw laten zien dat het veel voordelen oplevert.
EnglishDevelopments over the past few days show that it is not as easy as you might think.
De gebeurtenissen bewijzen dat dit niet zo eenvoudig is als wij hadden gedacht.
EnglishYour amendments show that this proposal does not go far enough for your liking.
Uit uw amendementen blijkt dat dit voorstel wat u betreft nog niet ver genoeg gaat.
EnglishHolland and Belgium are not the large net contributors the figures show them to be.
Nederland en België zijn niet zulke grote nettobetalers als de tabellen aangeven.
EnglishAnd I just wanted to show you what happened one day when Turbo brought in a friend.
Ik wil jullie laten zien wat er op een dag gebeurde toen Turbo een vriend meenam.
EnglishI did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
Ik had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.