EN

shoved {voltooid deelwoord}

volume_up
shoved
And the catheters they shoved into me without proper medication made me scream out the way the Earth cries out from the drilling.
De katheters die zonder de juiste medicatie in mij werden geschoven, deden me uitschreeuwen zoals de Aarde het uitschreeuwt bij het boren.

Voorbeeldzinnen voor "shoved" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker is 40 jaar geleden uit zijn luie stoel geduwd, samen met de rest van ons.
EnglishWhat's white and gets shoved in your face by a screaming landlord?
Wat is er wit en wordt in je gezicht geduwd door een schreeuwende huisbaas?
EnglishIf you don't know it, it's the wrinkly thing on the top of your head that, it's got wrinkly because it got shoved in there and doesn't fit.
Mocht je het niet kennen: het is dat gekreukeld ding boven in je hoofd. ~~~ Het raakte gekreukeld omdat het erin werd geduwd.
EnglishAnd the catheters they shoved into me without proper medication made me scream out the way the Earth cries out from the drilling.
De katheters die zonder de juiste medicatie in mij werden geschoven, deden me uitschreeuwen zoals de Aarde het uitschreeuwt bij het boren.
EnglishI heard about a little girl who couldn't stop peeing on herself because so many grown soldiers had shoved themselves inside her.
Ik hoorde over een klein meisje dat niet kon ophouden zichzelf onder te plassen omdat zoveel volwassen soldaten bij haar naar binnen waren gedrongen.
EnglishThey had met the great man; they had been instructed by the great man; they had an enormous amount of fun having their faces shoved in the mud, and it was something special.
Ze hadden de grote man ontmoet; ze waren door hem onderwezen; ze hadden er enorm lol in dat ze met hun neus in de modder waren gedrukt. ~~~ Het was iets speciaals.