"shout" in het Nederlands

EN

"shout" - vertaling Nederlands

EN

shout {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But if you can see it, shout out the answer.
Maar als jij het kan zien, roep dan het antwoord.
I expect to leave you standing on some beach with absolutely no name...... at all, watching me sail away on my ship and then I'll shout the name back to you.
Neen, ik hoop je daar achter te laten met helemaal geen naam...... en kijken hoe ik wegvaar met mijn schip... en dan roep ik de naam naar je toe!
would be a loop of a boy in an orchard, with a ski pole for a sword, trashcan lid for a shield, shouting, "I am the emperor of oranges.
een lus zijn van een jongen in een boomgaard, met als zwaard een skistok -- met een vuilnisbakdeksel-schild, roepende: 'Ik ben Keizer der Sinaasappels.
Ik schreeuw als een echte Italiaan.

Voorbeeldzinnen voor "shout" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action '.
Zoals bij het maken van een film openen wij de klapper en roepen: action.
EnglishAbout your peace within and how it's real and how you're gonna shout it?.
Over de vrede in jezelf en hoe echt het allemaal is... en hoe je dat gaat verkondigen?
EnglishAnd this is the good news from Africa that we have to shout from the rooftops.
Dit is het goede nieuws uit Afrika dat we van de daken roepen.
EnglishWe welcome the opportunity to shout from the rooftops how proud we are of our performance.
Het biedt ons de gelegenheid om van de daken te schreeuwen hoe trots wij op onze prestatie zijn.
EnglishWe need to do more to shout those positive benefits.
We zouden meer ruchtbaarheid moeten geven aan dat soort uitgesproken voordelen.
EnglishThere was the mother, the grandmother, the best friend -- they all wanted to shout the story.
De moeder, de grootmoeder, de beste vriend waren er. ~~~ Ze konden het verhaal wel uitschreeuwen.
EnglishWe are not going to shout 'Peace! ' and then murder it as we did 70 years ago.
Wij zullen geen ' vrede? roepen om deze vervolgens de grond in te trappen, zoals zestig jaar geleden is gebeurd.
EnglishYou kind of shout out the sound, S -- and the word comes.
Je spuugt min of meer de eerste klank uit, S -- en daar is het woord.
EnglishWe all sit in one office and shout at each other across the office.
We zitten allemaal in een kantoor en roepen naar elkaar.
EnglishWe didn't want to shout; we needed to listen as well.
We wilden niet alleen maar omroepen, we moesten ook kunnen luisteren.
EnglishThis is something that the EU can rightly be proud of, and I think we should shout it from the rooftops more often.
Hier kan de EU terecht trots op zijn, en ik vind dat we dat ook vaker van de daken mogen schreeuwen.
EnglishBut if you can see it, shout out the answer.
Maar als jij het kan zien, roep dan het antwoord.
EnglishIt's not a good dog you shout at.
En veel van mijn vrienden trainen geweldige dieren.
EnglishThat is why we have taken to the streets: to defend constitutional principles and shout at the terrorists: "¡Basta ya!
Daarom zijn wij de straat opgegaan, om onze grondwettelijke beginselen te verdedigen en de terroristen toe te roepen: " Genoeg! ".
EnglishI shout like a true Italian.
EnglishShout of 'What a good idea! '
EnglishThis is a good day for consumers and, despite the rather stunted debate we have had, we should shout that fact from the rooftops.
Dit is een goede dag voor consumenten, en dat mogen we van de daken af schreeuwen, ook al was het debat dat we hebben gevoerd nogal beperkt.
EnglishDon't shout at me.
English(Applause) Well, before we wrap it up, she would like to give a shout out to all our animal friends back at the Knoxville Zoo.
SW: Goed gedaan. ~~~ (Applaus) Wel, voor we afsluiten, zou ze graag een grote groet willen doen aan al onze vrienden, de dieren van de Knoxville Zoo.
EnglishTurkey must understand that there will always be Birdals, Erdogans and Leyla Zanas, to shout loud and clear that we cannot kill freedom.
Turkije moet wel beseffen dat er altijd mensen als Birdal en Leyla Zana zullen zijn die luidkeels zullen roepen dat de vrijheid niet kan worden vermoord.