"shorthaul" in het Nederlands

EN

"shorthaul" - vertaling Nederlands

EN

shorthaul {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "shorthaul" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInevitably short-haul transport will, for the main part, take place by road.
Het korteafstandsvervoer zal onvermijdelijk grotendeels over de weg plaatsvinden.
EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Over korte afstanden moet het luchtvrachtvervoer op het spoor overschakelen.
EnglishAs a result of this, planes are still used in Europe for short-haul distances.
Dat heeft tot gevolg dat bij korte afstanden in Europa nog steeds het vliegtuig gebruikt wordt.
EnglishThe net result will be that a greater volume of goods will be transported by rail, inland waterway and short-haul transport.
Het netto resultaat zal zijn dat het vervoer per spoor, over de binnenwateren en via de korte vaart een groter goederenvolume vervoeren.
EnglishAdd to this the unruly increase in the number of flights, including short-haul flights, and the question arises as to where all of this will end.
Voeg daarbij de onstuimige groei van het aantal vluchten, ook over korte afstand, en de vraag dringt zich op waar dit moet eindigen.
EnglishMoreover, relaunching short-haul sea transport could provide a fresh incentive for economic activity in certain regions, creating new jobs.
Bovendien kan de herlancering van de kustvaart een nieuwe impuls vormen voor de economische activiteiten van bepaalde regio's via schepping van nieuwe banen.