"shortcoming" in het Nederlands

EN

"shortcoming" - vertaling Nederlands

EN

shortcoming {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The second shortcoming is a consequence of the first.
Het tweede gebrek hangt samen met het eerste.
Despite this shortcoming I have voted for the report.
Ik heb ondanks dit gebrek vóór het verslag gestemd.
But the Hatzidakis report reveals that this announcement has one major shortcoming; it is not specific enough.
Het verslag-Hatzidakis toont echter aan dat de mededeling één belangrijk gebrek vertoont: hij wordt niet concreet genoeg.
This would be a serious shortcoming if it were true to this extent.
Dat is een ernstig tekort als dat ook in die volle omvang waar zou zijn.
This represents an enormous shortcoming in the communication.
Hier schiet de mededeling zeer ernstig tekort.
A shortcoming of the report is its almost complete failure to touch on the issue of boosting employment.
Het verslag schiet echter tekort omdat er bijna geen aandacht wordt besteed aan de verbetering van de werkgelegenheid.
I am saying this objectively and when a problem or shortcoming is noted, this must be remedied.
Als je een probleem of een tekortkoming constateert, moet je dat probleem of die tekortkoming verhelpen.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
Een laatste ernstige tekortkoming van de EU-Gedragscode is dat zij niet wettelijk bindend is.
We also have to bear this shortcoming in mind in the future.
Ook met deze tekortkoming moeten wij rekening houden in de toekomst.
No, Europe's shortcomings in these areas are particularly sensitive issues on the national borders.
Europa's afwezigheid op deze terreinen wordt aan de grenzen van de lidstaten sterk aangevoeld.
shortcoming (ook: absence, abuse, lack, shortage)
Unfortunately there is nobody from the Council here this evening to say how we are to remedy this shortcoming.
Helaas is er ook vanavond niemand van de Raad aanwezig om te zeggen hoe men dit euvel wil verhelpen.
It is of the utmost importance that the Commission should propose measures in order to alleviate this particularly painful shortcoming.
Het is van het grootste belang dat de Europese Commissie maatregelen voorstelt om dit bijzonder pijnlijke euvel te verhelpen.
shortcoming (ook: absence, lack, shortage)

Voorbeeldzinnen voor "shortcoming" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis should work as a very strong incentive to redress this shortcoming.
Dit zou een zeer sterke prikkel moeten zijn om deze tekortkoming te verhelpen.
EnglishThe most serious shortcoming is of course that unemployment is not one of the criteria.
De grootste fout is natuurlijk dat werkloosheid niet een van de criteria is.
EnglishA final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
Een laatste ernstige tekortkoming van de EU-Gedragscode is dat zij niet wettelijk bindend is.
EnglishThis would be a serious shortcoming if it were true to this extent.
Dat is een ernstig tekort als dat ook in die volle omvang waar zou zijn.
EnglishI would also like to point out a major shortcoming in the Treaty.
Voorts wil ik erop wijzen dat er een behoorlijke fout zit in het Verdrag.
EnglishWe are making good this shortcoming, and I also think that this makes sense.
Dat regelen we hier alsnog, en dat vind ik ook heel redelijk.
EnglishThis shortcoming is a historical legacy and does not make sense nowadays.
Vroeger bestond daar een beletsel voor, maar dit heeft vandaag de dag geen reden van bestaan meer.
EnglishIn spite of its achievements, the report has one shortcoming.
Het is dus een verdienstelijk verslag, dat echter wel een lacune vertoont.
EnglishHowever, the original project did not set out a list of priorities, a major shortcoming.
Niettemin behelsde het toenmalige concept op zich geen prioriteitenlijst, wat een groot manco was.
EnglishI hope that this report will contribute to remedying this shortcoming.
Ik hoop dat dit verslag zal bijdragen tot meer steun voor KMO's.
EnglishThat is a shortcoming, which in my opinion, needs to be remedied.
Het gaat hier om een leemte die mijns inziens moet worden opgevuld.
EnglishWe also have to bear this shortcoming in mind in the future.
Ook met deze tekortkoming moeten wij rekening houden in de toekomst.
EnglishLast but not least, I would lament a further serious shortcoming at European Community level.
Last but not least worden we weer geconfronteerd met een ernstige tekortkoming op communautair niveau.
EnglishThat is regarded by the guardians of our internal state security as a serious shortcoming.
Dat wordt gezien door de hoedsters van de interne veiligheid van onze staat als een ernstige tekortkoming.
EnglishI am saying this objectively and when a problem or shortcoming is noted, this must be remedied.
Als je een probleem of een tekortkoming constateert, moet je dat probleem of die tekortkoming verhelpen.
EnglishIt will be up to those involved in the Intergovernmental Conference to make good that shortcoming.
Het zal de taak van de deelnemers aan de Intergouvernementele Conferentie zijn, deze leemte te vullen.
EnglishWith Esperanto this issue, this shortcoming, does not arise.
Bij Esperanto speelt dit probleem of deze tekortkoming niet.
EnglishWe hope that we can remedy this shortcoming when the food legislation is adjusted horizontally.
Wij hopen deze gebreken te kunnen herstellen wanneer de levensmiddelenwetgeving horizontaal wordt bijgesteld.
EnglishWe have had the opportunity to witness this shortcoming.
Er zijn voorbeelden te over waaruit deze leemte blijkt.
EnglishUnfortunately there is nobody from the Council here this evening to say how we are to remedy this shortcoming.
Helaas is er ook vanavond niemand van de Raad aanwezig om te zeggen hoe men dit euvel wil verhelpen.

Synoniemen (Engels) voor "shortcoming":

shortcoming
English