EN

short-term {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
These are practical measures that will make a big difference in the short term.
Dit zijn puur praktische maatregelen die op korte termijn een groot verschil zullen maken.
In the short term, this income varies with interest rates.
Op korte termijn schommelen deze inkomsten afhankelijk van de rentevoet.
Perhaps an increase in the number of jobs in the short term.
Misschien op korte termijn een toename van het aantal arbeidsplaatsen.
short-term
If the economic situation changes for the worse, short-term capital of this kind can easily be moved away - with potentially dire effects.
Zoals bekend kan een dergelijk kortlopend kapitaal zich in een economisch onzekere situatie snel verplaatsen, met alle nadelige gevolgen van dien.

Voorbeeldzinnen voor "short-term" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut even so, it does not give much hope of a positive outcome in the short term.
Maar ook dat geeft nu niet veel vertrouwen in een goede afloop op de korte termijn.
EnglishI hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
Ik hoop op steun van het Parlement bij het zoeken naar een kortetermijnoplossing.
EnglishHowever, rules with a significant effect should not be based on a short-term vision.
Effectieve regels dienen echter niet te zijn gebaseerd op een kortetermijnvisie.
EnglishApparently, we should not expect much from Washington in the short term either.
Ook van Washington moeten we blijkbaar op korte termijn niet veel verwachten.
EnglishWith the help of flexible integration we can get around short-term obstacles.
Met behulp van flexibele integratie kan men kortdurende blokkades doorbreken.
EnglishTeenagers tend to be short-term, part-time, untrained and uninformed workers.
Tieners werken vaak tijdelijk en in deeltijd en zijn onopgeleid en onwetend.
EnglishIt is of no great interest to me whether it is a short-term or a long-term Commission.
Of zij dan kort of lang zetelt heeft voor mij daarbij geen doorslaggevend belang.
EnglishFor the short term, I think we have to work towards a low level of drug use in society.
Op de korte termijn vind ik dat wij moeten streven naar een roesarme samenleving.
EnglishThis is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Dit is een belangrijke kortetermijndoelstelling, die een adequate financiering behoeft.
EnglishTo bring about such an improvement money must be made available in the short term.
Om hierin verbetering te kunnen brengen moet op korte termijn geld vrij gemaakt worden.
EnglishFor example, in the short term, pro-cyclical budgetary policies should not be used.
Zo moet bijvoorbeeld op korte termijn een procyclisch begrotingsbeleid worden vermeden.
EnglishWe need to replace short-term initiatives with long-term, in-depth cooperation.
We moeten kortdurende initiatieven verruilen voor langdurige en verregaande samenwerking.
EnglishIn fact, what we need to do in the short term is to consider job sharing again.
Sterker nog: aan de orde komt op dit moment op korte termijn weer het verdelen van banen.
EnglishThere should also be a guarantee against at least short-term dismissal.
Het zou ook ten minste een garantie moeten bieden tegen ontslag op korte termijn.
EnglishYou go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
Je stijgt op korte termijn, en dan stijg je nog verder op de lange termijn.
EnglishTherefore the heavy metal ban does not solve the problem in the short term.
Daarom is een verbod op zware metalen geen oplossing voor de korte termijn.
EnglishThese are practical measures that will make a big difference in the short term.
Dit zijn puur praktische maatregelen die op korte termijn een groot verschil zullen maken.
English20 000 troops will be used for short-term, high-intensity combat operations.
20.000 manschappen zullen worden ingezet in intensieve gevechtssituaties.
EnglishThere could even be some perverse upward movement of prices in the short term.
Het kan zelfs zo zijn dat we eerst een prijsstijging zullen waarnemen.
EnglishIt is true that the short-term outlook is good due to the economy picking up.
Weliswaar zijn door de opleving van de economie de perspectieven op korte termijn gunstig.

Synoniemen (Engels) voor "short-term":

short-term
English

Vergelijkbare vertalingen voor "short-term" in Nederlands

short bijvoeglijk naamwoord
term zelfstandig naamwoord
to term werkwoord
short memory zelfstandig naamwoord
academic term zelfstandig naamwoord
short circuit zelfstandig naamwoord
short clearance zelfstandig naamwoord
short title zelfstandig naamwoord
loan term zelfstandig naamwoord