"short story" in het Nederlands

EN

"short story" - vertaling Nederlands

NL
EN

short story {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. literatuur
short story

Voorbeeldzinnen voor "short story" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTo make a long story short, I said, "So you need me to get back in there?"
Om een lang verhaal kort te maken, Ik zei: "Je moet me dus nog eens onderzoeken?"
EnglishTo make a long story short, Stan, you and me, we can be friends... or we can be enemies.
Om een lang verhaal kort te maken, jij en ik kunnen vrienden zijn... of vijanden.
EnglishSo to cut the story short, I decided that I had to go back and do it.
Dus om een lang verhaal kort te maken, ik besloot dat ik het nog eens ging doen.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Maar, om een lang verhaal kort te maken, ik verliet school voor een carrière als cartoonist.
EnglishSo, like my mother would say, make a long story short, I just simply said to Johnny, "Yes."
Dus, zou mijn moeder zeggen, om kort te gaan. ~~~ Ik zei gewoon tegen Johnny: "Ja."
EnglishTo cut a long story short, the way this deal has come about is not right.
Om een lang verhaal kort te maken, de manier waarop deze tot stand is gekomen, is niet juist.
EnglishSo he moved back to the farm, and, long story short, they now have seven acres under cultivation.
Hij ging terug naar de boerderij, en om kort te gaan, ze hebben nu 283 are akkerland.
EnglishLong story short, from now on you work for Frankie and Lenny.
Om een lang verhaal kort te maken... vanaf nu werk je voor Franky en Lenny, begrepen?
EnglishSo, to cut a long story short, we've explored this alternative.
Om een lang verhaal kort te maken, we hebben dit alternatief verkend.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
Het kwam er in het kort gezegd op neer dat de dirigent van zo'n middelmatige fanfare een tweeërlei taak had.
EnglishAnd to cut a long story short, here's where I came to.
En om een lang verhaal kort te maken; hier ben ik terecht gekomen.
EnglishSo today, I'm going to tell you a short story of the history of the universe through listening.
Dus vandaag ga ik jullie een kort verhaaltje vertellen over de geschiedenis van het heelal door te luisteren.
EnglishI will start by sharing a very short story about the UK, which also has relevance for this morning.
Ik zal u om te beginnen een heel kort verhaal uit het Verenigd Koninkrijk vertellen, dat relevant is vanmorgen.
EnglishSo, to make a long story short, they came to Canada.
Om een lang verhaal kort te maken, ze kwamen naar Canada.
EnglishAnd, long story short, again, they've been so successful.
Om kort te gaan, het was opnieuw een groot succes.
EnglishI had fun again, I worked harder and, to cut a long story short, did all the things that took me back up to success.
Ik werkte harder. ~~~ En om een lang verhaal kort te maken: ik deed alle dingen weer die me succes brachten.
EnglishSo, this is the short story of that research.
Dus, dit is het korte verhaal van dat onderzoek.
EnglishLet me close with another short story.
EnglishAnd just to make a long story short: first of all, the concept of fairness is not the same as the concept of sameness.
Om een lang verhaal kort te maken: ten eerste, het concept van eerlijkheid is niet hetzelfde als het concept van gelijkheid.
EnglishI'd like to start with a short story.

Vergelijkbare vertalingen voor "short story" in Nederlands

short bijvoeglijk naamwoord
story zelfstandig naamwoord
short memory zelfstandig naamwoord
blue story zelfstandig naamwoord
Dutch
background story zelfstandig naamwoord
bedtime story zelfstandig naamwoord
cover story zelfstandig naamwoord
short circuit zelfstandig naamwoord