"to shiver" in het Nederlands

EN

"to shiver" - vertaling Nederlands

EN

to shiver {werkwoord}

volume_up
She came charging out of the thicket straight towards us, sat next to us, shivering, with her back towards Dereck, and looking out.
Ze kwam uit het struikgewas recht op ons af, zat naast ons, bevend, met haar rug naar Dereck, en op de uitkijk.
♫ is plichtsgetrouw liggen rillen in bed.
Shivers ran down my spine, Mr President, and my hair stood on end when I read the title of this report: effective taxation of savings income.
Ik begon te rillen, mijnheer de Voorzitter, de haren rezen mij te berge toen ik de titel van de richtlijn las: effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden.
Now, mammals are warm-blooded creatures, and when we get cold, we shake and we shiver, right?
. ~~~ en als we het koud krijgen, schudden en bibberen we.
Equally, the transportation of nuclear materials via the Irish Sea sends shivers down the spine of many people living in Ireland.
Evenzo doet het nucleair transport over de Ierse Zee veel Ierse burgers huiveren.

Voorbeeldzinnen voor "to shiver" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, the murder of Rosemary Nelson sent a shiver through the whole of Ireland.
Mijnheer de Voorzitter, de moord op Rosemary Nelson heeft overal in Ierland afgrijzen gewekt.
EnglishNow, mammals are warm-blooded creatures, and when we get cold, we shake and we shiver, right?
Nu zijn zoogdieren warmbloedige schepsels. ~~~ en als we het koud krijgen, schudden en bibberen we.
EnglishThis story sends a cold shiver down the spine.
English♫ Is to dutifully shiver in bed.
EnglishThe members of Ecofin think that they, too, play that role, and the way in which they go about it is so parochial, so sad, pedestrian and mournful, that it makes us shiver.
De Ecofin-lui denken dat zij dat ook doen en zij doen dat dan nog op zo'n parochiale wijze, zo treurig, laag-bij-de-gronds, dieptriest, dat we er koud van worden.
EnglishTalk of Europe as a power with a deterrent capacity sends a shiver down the spine, not of the potential enemies of Europe but of the peoples of this continent.
Wanneer er sprake is van een afschrikkingsmacht Europa, dan lopen de koude rillingen niet bij de potentiële vijanden van Europa over de rug, maar bij de volken van dit continent.