"shipment" in het Nederlands

EN

"shipment" - vertaling Nederlands

EN

shipment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In another question, Mr Henin asked about post-shipment controls.
De heer Henin stelde een vraag over de controle na verzending van wapens.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
As I have already explained, special arrangements are in place to prevent shipments of meat which do not conform with the special standards applying to Sweden and Finland.
Om zich te beschermen tegen de verzending van vlees dat niet aan de speciaal voor Zweden en Finland geldende normen voldoet, is zoals reeds gezegd een eigen regeling van kracht.
shipment (ook: delivery)
A shipment of cash was torched at Malaqui.
Een geld levering is in rook op gegaan op Malaqui.
And we want protection on the next shipment.
En we willen bescherming bij de volgende levering.
This would include, for example, shipments of raw materials and the supply of electricity.
Dan komt bijvoorbeeld de levering van elektriciteit en ruwe olie in aanmerking.

Voorbeeldzinnen voor "shipment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn principle, I am not against the shipment of waste for the purpose of recycling.
Ik ben in principe niet tegen het vervoer van afval met hergebruik als doel.
EnglishIf a country does not reply, each individual shipment will have to be approved.
Als een land niet geantwoord heeft, moet elke lading afzonderlijk goedgekeurd worden.
EnglishSo far, they've packed up about 4,500 feet of ice cores for shipment back to the United States.
Tot nu tot hebben ze ongeveer 1,5 km aan ijskernen gewonnen voor vervoer naar de VS.
EnglishThe same is true for licensed production overseas, and transport and trans-shipment.
Hetzelfde geldt voor de overzeese productie van wapens in licentie, en voor vervoer en overslag.
EnglishIn another question, Mr Henin asked about post-shipment controls.
De heer Henin stelde een vraag over de controle na verzending van wapens.
EnglishA further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Een volgende lading van meer dan 16.000 ton zou komende zondag moeten arriveren via de NGO EuronAid.
EnglishWas the existence of this shipment known of in May of this year?
Was het bestaan van deze partij olie reeds in mei jongstleden bekend?
EnglishI understand that the Australian Government has been informed of this particular shipment.
Ik begrijp dus dat de Australische regering van dit specifieke transport op de hoogte is gebracht.
EnglishIf this shipment proceeds it is likely that shipments will continue for some time to come.
Als deze zending wordt voortgezet zullen er waarschijnlijk nog geruime tijd transporten plaatsvinden.
EnglishWe will be dependent on the orderly shipment of waste for the foreseeable future.
Wij zullen in de voorzienbare toekomst dan ook afhankelijk blijven van de ordelijke overbrenging van afvalstoffen.
EnglishYour order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
EnglishThe Iast shipment of guns that were seized at our border...... have not been accounted for, Sanchez.
De laatste vracht wapens die aan onze grens werden ingenomen... zijn nergens verantwoord, Sanchez.
EnglishThey need to know what Wilson told you about the shipment.
Ze moeten weten wat Wilson je heeft verteld over de lading.
EnglishCurrently there is a nuclear shipment from La Hague in France wandering around the planet between France and Japan.
Op dit moment is er een nucleair transport vanuit La Hague in Frankrijk onderweg naar Japan.
EnglishA major Fortune 500 furniture maker uses these corner blocks to protect their tables in shipment.
Een belangrijke Fortune 500-meubelmaker gebruikt deze hoekblokken om hun tafels te beschermen tijdens transport.
EnglishThe shipment must be prohibited and not just reassigned to the stricter procedure for 'red ' list waste!
De overbrenging van afval moet verboden worden en niet alleen door een strenge procedure voor rood afval.
EnglishThis regulation replaced Directive 84/ 631 on the transfrontier shipment of hazardous waste.
Deze verordening heeft richtlijn 84/631 vervangen over grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen.
EnglishPress reports suggest that a large shipment of cereals from the EU is expected to arrive during the next few weeks.
Volgens persberichten wordt binnen de komende weken een grote voorraad graan van de EU verwacht.
EnglishThe shipment should not take place under any circumstances!
De overbrenging mag in geen geval plaatsvinden.
EnglishIt is a classic instrument dealing with shipment authorizations to regulate external trade.
Het is een klassiek instrument dat betrekking heeft op toestemming voor zendingen en de regeling van de buitenlandse handel.

Synoniemen (Engels) voor "shipment":

shipment