"to shift on to" in het Nederlands

EN

"to shift on to" - vertaling Nederlands

EN

to shift on to {werkwoord}

volume_up
to shift on to
to shift on to (ook: to roll off)

Voorbeeldzinnen voor "to shift on to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe question whether production will shift to third countries is often raised.
Er wordt vaak gevraagd of de productie niet naar derde landen zal verschuiven.
EnglishWhat happens if the centres of power in central and eastern Europe suddenly shift?
Wat gebeurt er wanneer de Oost- en Midden-Europese machtscentra opeens verschuiven?
EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
In de eerste plaats moeten we zorgen dat regeringen elkaar niet de schuld gaan geven.
EnglishThe second point concerns the shift in the sector towards greater market orientation.
Het tweede punt betreft het omschakelen van de sector naar meer marktgerichtheid.
EnglishSustainable transport systems cannot be achieved by modal shift actions alone.
Duurzame transportsystemen kunnen niet alleen door modal-shiftacties worden bereikt.
EnglishThe second new feature is the shift in the battleground the budget war is waged on.
Het tweede nieuwe element is dat de begrotingsstrijd zich heeft verplaatst.
EnglishGradually it would shift from a politics of plunder to a politics of hope.
Geleidelijk zou het opschuiven van een plunderpolitiek naar een politiek van hoop.
EnglishIt's as if the whole population had to shift from being basses to singing as a tenor.
Het is alsof de hele populatie van bassen in tenoren heeft moeten veranderen.
EnglishThe monitoring procedure regarding implementation must shift from ex ante to ex post.
De controle op de uitvoering moet zich van ex ante verschuiven naar ex post.
EnglishThey receive EUR 2 per hour for night shift work, which is truly shameful.
Ze krijgen twee euro per uur voor een nachtdienst, wat ronduit schandalig is.
EnglishExcept, of course, that the budget has made a distinct shift towards us.
Blijft staan natuurlijk dat het budget behoorlijk in onze richting is opgeschoven.
EnglishThis dangerous imperial shift, however, is a completely different matter.
Maar die heeft niets uit te staan met deze gevaarlijke imperialistische list.
EnglishThere will be no shift in the balance of power between the EU and Member States.
Er zal geen verschuiving plaatsvinden in het machtsevenwicht tussen de EU en de lidstaten.
EnglishWe don't really choose to allow that to cause there to be a shift in our hearts.
We staan niet echt toe om dit iets te doen omschakelen in onze harten.
EnglishThe objective is to shift fisheries into the hands of large companies.
Het doel is en blijft de visserij in de handen te leggen van grote ondernemingen.
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
We leven in een cultuur van jet lag, reizen rond de wereld, 24-uurseconomie, ploegenwerk.
EnglishIt will allow us to shift to a higher gear in cooperation with Ukraine.
Dit beleid zal ons in staat stellen de samenwerking met Oekraïne op te voeren.
EnglishThis is a fundamental shift in the direction of environmental policy in the EU.
Dit is een fundamentele verandering van de richting die het milieubeleid van de EU uitgaat.
EnglishI need you to burn 'em out... on hilltop Alpha, shift to Alpha Bravo!
Ik wil dat jullie ze afbranden... op heuveltop Alpha, verplaats naar Alpha Bravo!
EnglishSo we ran all of these tests blocking the protein, and we saw this huge shift.
We deden een aantal testen om het eiwit te blokkeren en we zagen deze enorme verschuiving.

Vergelijkbare vertalingen voor "to shift on to" in Nederlands

shift zelfstandig naamwoord
to voorzetsel
on voorzetsel