EN

shielding {gerundium}

volume_up
I think we all agree that ensuring competitiveness is not the same as shielding the sector from competition.
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het concurrentievermogen waarborgen niet hetzelfde is als de sector van concurrentie afschermen.

Voorbeeldzinnen voor "shielding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCaptain, we've lost central shielding on deck 29.
Kapitein, de centrale schilden op dek 29 zijn uitgevallen.
EnglishI think we all agree that ensuring competitiveness is not the same as shielding the sector from competition.
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het concurrentievermogen waarborgen niet hetzelfde is als de sector van concurrentie afschermen.
EnglishSo, our responsibility is not simply shielding those we care for from adversity, but preparing them to meet it well.
Onze verantwoordelijkheid is dus niet simpelweg onze naasten te beschermen voor tegenslag, maar ze voor te bereiden er goed mee om te gaan.
EnglishThe shared aim of all of us is to try to find a balanced way of protecting consumers and shielding SMEs from differing Member State jurisdictions.
Ons aller doel is het vinden van een evenwichtige oplossing om de consumenten te beschermen en het MKB te behoeden voor uiteenlopende bevoegdheden in de lidstaten.
EnglishAs a parliamentarian I have to accept that we use procedures sometimes as a way of either promoting or shielding ourselves from particular votes.
Als parlementariër moet ik me erbij neerleggen dat we soms procedures gebruiken als een manier om hetzij een bepaald stemgedrag uit te lokken, hetzij ons daartegen te beschermen.
EnglishI am very disillusioned at the way in which the PSE Group seems to be shielding the Commission, tolerating both its cavalier attitude towards taxpayers ' money and its secretive style of operation.
Tot mijn grote teleurstelling stel ik vast dat de PSE-fractie de Commissie beschermt, en haar manier om met geld om te gaan en haar besloten werkwijze aanvaardt.

Synoniemen (Engels) voor "shield":

shield