EN

shed {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shed (ook: barn, stand, tent)
The family had a small shed on the side of the house, so I said, "Could I sleep in my sleeping bag in the evenings?"
De familie had een klein schuurtje naast het huis, dus ik vroeg: "Kan ik daar 's nachts in mijn slaapzak slapen?"
What should have been a thorough renovation of the European Union's house, has resulted in a little wall here, a shed there, and a nice dormer window.
Wat een grondige verbouwing van het huis van de Europese Unie had moeten worden, is geresulteerd in een muurtje hier, een schuurtje daar en een aardige dakkapel erbij.
shed (ook: barn, stand)

Voorbeeldzinnen voor "shed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis sector has already shed more than 1 million jobs in the last ten years.
In deze sector zijn de laatste tien jaar al ruim een miljoen banen verloren gegaan.
EnglishAnd if I said, "No," she'd assault me again, and if I said, "Yes," she'd leave me alone.
Als ik "nee" zei, belaagde ze me weer, en als ik "ja" zei, liet ze me met rust.
EnglishIn no case should a flourishing business shed staff, let alone make employees redundant.
Een bloeiende onderneming zou nooit banen mogen schrappen of werknemers ontslaan.
EnglishBut if we are to be prepared for it, we must first shed our fear of it.
Willen we goed voorbereid zijn...... dan moeten we eerst onze angsten afschudden.
EnglishThe rapporteur has made an ambitious attempt to shed light on this issue.
De rapporteur heeft een ambitieuze poging gedaan dit vraagstuk te belichten.
EnglishProject Europe shed its economic and technical orientation a long time ago.
De opbouw van Europa gaat allang veel verder dan de economische en technische aspecten.
EnglishWhen I would see her as a little boy, she'd come up to me and she'd give me these hugs.
Wanneer ik haar zag als kleine jongen, kwam ze naar me toe en knuffelde me.
EnglishSome of the Members here today shed doubt on the need for penalties.
Sommige collega's vragen zich af of het wel nodig is sancties uit te vaardigen.
EnglishAnd she'd squeeze me so tight I could barely breathe and then she'd let me go.
Ze perste me zo hard dat het me de adem benam en dan liet ze me gaan.
EnglishWhen the teachers would ask questions, she'd be the first person to raise her hand.
Als de leraren vragen stelden, was zij de eerste die haar hand opstak.
EnglishWe hope that some more light will be shed as to why a number of sectors are excluded.
Wij hopen dat er nog wat duidelijkheid komt over een aantal sectoren die zijn uitgesloten.
EnglishHowever, more light needs to be shed on the reasons why this has failed to happen.
Er moet echter meer aandacht worden besteed aan de oorzaken waardoor ze niet zijn uitgevoerd.
EnglishAll sides have yielded cherished positions and shed traditional attitudes.
Alle partijen hebben hun standpunten en traditionele houding opgegeven.
EnglishHowever, I am also waiting for my colleagues to shed light on the other cases.
Ik wacht van mijn kant ook op mijn collega's, zodat er klaarheid komt over de andere gevallen.
EnglishAnd she'd say, "Well what are you going to do when you get here?"
En zij zei: "Wat ga je doen als je hier bent?" ~~~ Ik zei: "Ik ga luisteren."
EnglishDo you think for one minute that she'd even be with you if you weren't the famous Sharkslayer?
Denk je nou echt dat ze bij je was gekomen als je geen haaien-slachter was?
EnglishMy first question is whether the Commission can shed light on this as quickly as possible.
Mijn eerste vraag is of de Commissie zo snel mogelijk hierover duidelijkheid kan scheppen.
EnglishCarr would call me, and she'd say, "Bryan, Ms. Parks is coming to town.
Zo nu en dan belde Mevrouw Carr me op en zei: "Bryan, Mevr. ~~~ Parks komt hierheen.
EnglishSo, I say, "Let's study more, let's shed light on this issue, let's do whatever we can."
Ik zeg: laten we meer kennis verwerven en deze kwestie ophelderen.
EnglishIf he is in a position to shed any light on this question, I would be happy to hear his view.
Als hij licht op deze zaak kan werpen, zou ik graag zijn mening horen.