EN

to sharpen {werkwoord}

volume_up
This is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Dit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
You've got an incentive designed to sharpen thinking and accelerate creativity, and it does just the opposite.
Je hebt een beloningsprikkel ontworpen om het denken aan te scherpen en de creativiteit te versnellen. ~~~ En je bereikt het omgekeerde effect.
Finally, the change will force Parliament to sharpen up and upgrade the way the committees sift and scrutinise the product of comitology.
Tot slot wordt het Parlement door deze veranderingen gedwongen de manier waarop de commissies de comitologie onderzoeken en toetsen, aan te scherpen en te verbeteren.
to sharpen (ook: to point)
volume_up
punten {ov.ww.} (van potlood)
It is on these issues that I would like to see the report sharpened up.
Juist op die punten wil ik graag toch een kleine aanscherping van het verslag.
to sharpen (ook: to hone)
to sharpen (ook: to tighten)
In Categories 3 and 4 the Commission PDB continues to sharpen the expenditure profile.
In de Categorieën 3 en 4 blijft het voorontwerp van begroting van de Commissie het uitgavenprofiel aanscherpen.
I hope that we can still sharpen up and improve the European Commission's draft by means of amendment but this is the way to operate.
Ik hoop dat wij door middel van amendering het ontwerp van de Europese Commissie nog wat kunnen aanscherpen en verbeteren, maar dit is de manier van opereren.
to sharpen
This would merely give comfort to extremists and sharpen the differences with the United States.
Dat zou slechts voldoening schenken aan de extremisten en de meningsverschillen met de Verenigde Staten verscherpen.
But the Union must also not hesitate to sharpen, if necessary, the actions against Nigeria in order to increase this pressure.
Maar de Unie moet ook niet schromen om zo nodig acties tegen Nigeria te verscherpen om zo de druk op te voeren.
I would urge the members of the committee to sharpen their interrogating skills and we will get answers, because that is a priority.
Ik dring er bij de leden van de commissie op aan dat ze hun ondervragingsmethode verscherpen om antwoorden te krijgen, want dat heeft prioriteit.

Voorbeeldzinnen voor "to sharpen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Dit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
EnglishIn Categories 3 and 4 the Commission PDB continues to sharpen the expenditure profile.
In de Categorieën 3 en 4 blijft het voorontwerp van begroting van de Commissie het uitgavenprofiel aanscherpen.
EnglishAre the basics of writing learning how to sharpen a quill?
Is de basis van schrijven leren hoe je een veer aanscherpt?
EnglishThis would merely give comfort to extremists and sharpen the differences with the United States.
Dat zou slechts voldoening schenken aan de extremisten en de meningsverschillen met de Verenigde Staten verscherpen.
EnglishSo I decided to slice these up with the tool that I make by -- I sharpen the end of a needle into a blade.
Dan zorg ik dat mijn hele zenuwstelsel rustig wordt.
EnglishBut the Union must also not hesitate to sharpen, if necessary, the actions against Nigeria in order to increase this pressure.
Maar de Unie moet ook niet schromen om zo nodig acties tegen Nigeria te verscherpen om zo de druk op te voeren.
EnglishWe have therefore tabled an amendment with a number of others, including representatives from other countries, to sharpen up the text.
Wij hebben met veel anderen, ook uit andere landen, daarom een amendement ter aanscherping van de tekst ingediend.
EnglishYou've got an incentive designed to sharpen thinking and accelerate creativity, and it does just the opposite.
Je hebt een beloningsprikkel ontworpen om het denken aan te scherpen en de creativiteit te versnellen. ~~~ En je bereikt het omgekeerde effect.
EnglishI would urge the members of the committee to sharpen their interrogating skills and we will get answers, because that is a priority.
Ik dring er bij de leden van de commissie op aan dat ze hun ondervragingsmethode verscherpen om antwoorden te krijgen, want dat heeft prioriteit.
EnglishI hope that we can still sharpen up and improve the European Commission's draft by means of amendment but this is the way to operate.
Ik hoop dat wij door middel van amendering het ontwerp van de Europese Commissie nog wat kunnen aanscherpen en verbeteren, maar dit is de manier van opereren.
EnglishFinally, the change will force Parliament to sharpen up and upgrade the way the committees sift and scrutinise the product of comitology.
Tot slot wordt het Parlement door deze veranderingen gedwongen de manier waarop de commissies de comitologie onderzoeken en toetsen, aan te scherpen en te verbeteren.
EnglishAt the summit we tried to sharpen the focus rather than go on endlessly about hundreds of conclusions and benchmarks left, right and centre.
Tijdens de Top hebben we geprobeerd de aandacht meer op onze prioriteiten te richten, in plaats van eindeloos door te gaan over honderden conclusies en maatstaven van allerlei soort.
EnglishAnything we can do to sharpen Europe's tourism industry will help us defend the European Union as the world's favourite tourist destination.
Alles wat wij kunnen doen om de Europese toeristenindustrie te versterken, zal ons helpen de positie van de Europese Unie als 's werelds meest geliefde toeristenbestemming te handhaven.
EnglishBottlenecks should be eliminated and we have to sharpen our focus on the core operations, ensuring a more efficient use of our resources and cutting down on waste and duplication.
Knelpunten moeten worden verholpen en we moeten ons richten op de kerntaken, zodat we onze middelen efficiënter gebruiken en verspilling en dubbelwerk verminderen.
EnglishIt is a good thing, therefore, that Parliament wishes to sharpen the fight against air pollution, but it is a bad thing that given the choice between environmental protection....
Het is derhalve een goede zaak dat het Europees Parlement de strijd tegen de luchtverontreiniging wil opvoeren, maar het is een slechte zaak dat men bij de keuze tussen milieubescherming....