EN

shapes {meervoud}

volume_up
shapes (ook: figures)
(Laughter) So, this works really well and you can make patterns as well as shapes, OK?
. ~~~ Je kunt patronen en figuren maken.

Voorbeeldzinnen voor "shapes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
De visuele cortex ziet alleen eenvoudige geometrie, alleen de eenvoudigste vormen.
EnglishThe mathematicians who were saying these were pathologically useless shapes?
De wiskundigen die beweerden dat het pathologisch nutteloze vormen waren?
EnglishThat is a major step forwards for businesses of all shapes and sizes.
Dat is een grote stap vooruit voor bedrijven van allerlei soorten en maten.
EnglishAnd here are her six-year-olds, and she's got them making shapes out of a shape.
Ze had aanleg voor wiskunde. ~~~ Ze liet haar 6-jarige leerlingen vormen maken uit andere vormen.
EnglishOrganic products come in all shapes and sizes, but the EU cannot accept that.
Biologische producten zijn er in alle soorten en maten, maar voor de EU is dat onaanvaardbaar.
English(Laughter) So, this works really well and you can make patterns as well as shapes, OK?
(Gelach) Dit werkt best goed. ~~~ Je kunt patronen en figuren maken.
EnglishAnd in ways both big and small, the narrative of the victim shapes the way we see women.
Zowel in het groot als in het klein beïnvloedt het slachtofferverhaal onze kijk op vrouwen.
EnglishThey come in different shapes; they're made out of different molecules.
Ze zijn gericht op en verbonden met de verschillende hersengebieden.
EnglishWhat you have to do is identify which of these shapes is called Bouba, and which is called Kiki.
Je moet benoemen welk van deze twee vormen Boeba heet, en welke Kiki heet.
EnglishWoman: Have any of these diamond shapes gone out? (Laughter)
Vrouw: Zijn er al van deze ruitvormige Schreddies op de markt? ~~~ (Gelach)
EnglishPatient: Their shapes ... This one is a circle, and this is a square.
Patiënt: Hun vorm... ~~~ Dit is een ring en dit is een vierkant.
EnglishIt's a re-conceptualization of the way food shapes our lives.
Het is een herconceptualisatie over hoe voedsel onze levens vorm geeft.
EnglishWe also hear talk of standard shapes for cucumbers.
We hebben zelfs gezamenlijke afspraken over hoe krom een komkommer moet zijn.
EnglishAnd it's not going to be the prototype for the shapes dictionaries come in.
Het zal niet het prototype van het woordenboek zijn.
EnglishIt's not about the shapes, it's how the shapes reflect light.
Het gaat niet om de vormen, maar om hoe ze het licht weerkaatsen.
EnglishShapes which are of such complication, such harmony and such beauty.
Vormen die zo ingewikkeld zijn, zo harmonieus en zo mooi.
EnglishThe ocean drives climate and weather, stabilizes temperature, shapes Earth's chemistry.
De oceaan stuurt het klimaat en het weer aan, stabiliseert de temperatuur en geeft vorm aan de chemie op Aarde.
EnglishSo, these are the different kinds and shapes of the hurdy-gurdy.
Dit zijn verschillende soorten en vormen van de draailier.
EnglishNo matter what the shapes were, the growth law is the same.
Wat de vorm ook was, het volgende nummer was steeds hetzelfde.
EnglishThis empire is, in fact, the Middle East as we now know it, and it's what shapes the Middle East as we now know it.
Dit rijk komt nagenoeg overeen met het Midden-Oosten zoals we dat nu kennen.