"Shanghai" in het Nederlands

EN

"Shanghai" - vertaling Nederlands

EN

Shanghai {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Shanghai
Last week I was in Shanghai with the delegation from the city of Marseille.
Ik ben de afgelopen week met een afvaardiging van de stad Marseille in Sjanghai geweest.
However, the Shanghai Summit will be more important than the restricted summit at Ghent.
De Top van Sjanghai zal meer gewicht in de schaal leggen dan het klein comité van Gent.
One simple answer is China has Shanghai and India has Mumbai.
Een eenvoudig antwoord is dat China Sjanghai en India Mumbai heeft.

Voorbeeldzinnen voor "Shanghai" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLast week I was in Shanghai with the delegation from the city of Marseille.
Ik ben de afgelopen week met een afvaardiging van de stad Marseille in Sjanghai geweest.
EnglishHowever, the Shanghai Summit will be more important than the restricted summit at Ghent.
De Top van Sjanghai zal meer gewicht in de schaal leggen dan het klein comité van Gent.
EnglishIf I would split China, look here, Shanghai has already catched up.
Als ik China zou uitsplitsen, kijk hier, Shanghai heeft ze al ingehaald.
EnglishSo I guess both Susan Boyle and this vegetable vendor in Shanghai belonged to otherness.
Dus ik vermoed dat Susan Boyle en deze groentehandelaar in Shanghai tot 'anderszijn' behoorden.
EnglishIn Shanghai, we were invited to build -- well we weren't invited; what am I talking about.
We werden in Shanghai uitgenodigd om -- wel, we werden niet uitgenodigd; waar heb ik het over.
EnglishAnd at the same time, we got invited to exhibit at the Shanghai Creative Industry Week.
In dezelfde tijd werden we uitgenodigd om te exposeren tijdens de Shanghai Creative Industry Week.
EnglishOne simple answer is China has Shanghai and India has Mumbai.
Een eenvoudig antwoord is dat China Sjanghai en India Mumbai heeft.
EnglishI was present at the opening of the academic session of the Europe China Business School in Shanghai.
Ik was ook aanwezig op de opening van het academiejaar van de Europees-Chinese Economische Hogeschool in Sjanghai.
EnglishI was in Shanghai recently, and I listened to what's happening in China, and it's pretty sure that they will catch up, just as Japan did.
Ik was recentelijk in Shanghai. ~~~ En ik luisterde naar wat er in China gebeurde.
EnglishTogether with Russia, Uzbekistan is also a member of the Shanghai Five, a forum aimed at combating terrorism in Asia.
Samen met Rusland is Oezbekistan ook lid van de, een forum dat de bestrijding van terrorisme in Azië beoogt.
EnglishThey traded with Shanghai for spices and jade.
Ze ruilden met Shanghai voor specerijen en jade.
EnglishSo some people go to places like Shanghai but most go to the squatter cities where aesthetics rule.
Dus gaan sommige mensen naar plaatsen als Shangai, maar de meesten gaan naar de kraaksteden, waar esthetica de bovenhand heeft.
EnglishIn an interview printed in the financial press of India, He said that he wants to make Mumbai another Shanghai.
In een interview gepubliceerd in de financiële pers van India zei hij dat hij van Mumbai een tweede Sjanghai wil maken.
EnglishBut then we looked at recent urban development, and we noticed that this is like a Shanghai street, 30 years ago.
Toen keken we naar recente stedelijke ontwikkeling. ~~~ Wat ons opviel: dit is een straat in Shanghai, 30 jaar geleden.
EnglishAt the top of the international league table according to the latest PISA study, is the Shanghai district of China.
Aan de top van de internationale ranglijst staat volgens het meest recente PISA-onderzoek, het Sjanghaidistrict van China.
EnglishLiangyu Chen, the mayor of Shanghai, to visit the exhibition.
Het stond op de omslag van de Wen Wei Po krant.
EnglishHow long do you think it will take before you can drive home your new wally-badged Shanghai automotive super-efficient car?
Hoe lang denkt u dat het duurt voor u naar huis kunt rijden in uw nieuwe super-efficiënte auto van Shanghai automobielen?
EnglishI was representing the Shanghai Expo.
EnglishWe donate 1,000 bikes to Shanghai.
EnglishLook at the skyline of Shanghai.