EN

shakes {meervoud}

volume_up
shakes (ook: shivers)
volume_up
koude rillingen {mv}

Voorbeeldzinnen voor "shakes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: Oké, dat hoofdschudden is makkelijker te spotten als je weet waar je naar zoekt.
EnglishThe Belgian Presidency-in-Office shakes her head in disbelief.
De Belgische fungerend voorzitter schudt haar hoofd, zij gelooft het blijkbaar niet.
EnglishA disastrous closure like this shakes confidence.
Een rampzalige sluiting als deze schokt het vertrouwen.
EnglishNow when you have a nightmare the entire bedroom shakes.
EnglishMetaphor shakes things up, giving us everything from Shakespeare to scientific discovery in the process.
Metaforen schudden dingen door elkaar, en geven ons zodoende alles van Shakespeare tot wetenschappelijke ontdekkingen.
EnglishNo great shakes at only ECU 1.4 m in 1997 but, worryingly, opening the door to reform of the CAP.
Een spelletje dat alleen al voor 1997 1, 4 miljoen ecu komt te kosten: een verbluffende manier om het seizoen van hervormingen van het GLB te openen!
EnglishLamb goes on the ground, lamb takes two steps, falls down, gets up, shakes a little, takes another couple steps, falls down.
Het lam wordt op de grond gezet. ~~~ Het lam neemt twee stappen en valt neer, het staat weer op, schudt een beetje, neemt weer een paar stappen en valt neer.
EnglishMr President, what has surprised me most in this debate is that nothing shakes the faith of some Members in the rigidity of the criteria for nominal convergence.
Mijnheer de Voorzitter, wat mij in dit debat het meest verbaast, is het onwankelbare geloof van sommigen in de nominale convergentiecriteria.