EN

shake {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shake (ook: shock)
A disastrous closure like this shakes confidence.
Een rampzalige sluiting als deze schokt het vertrouwen.

Voorbeeldzinnen voor "shake" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd Mr Patijn, we hope you will be able to shake up the European countries.
Wij hopen, mijnheer Patijn, dat u alle Europese regeringen wakker zult schudden.
EnglishThe resulting shake-up of the world would release the forces of evil everywhere.
Het zou zorgen voor een schokgolf door de wereld die overal kwade krachten zou vrijmaken.
EnglishSome of my fellow MEPs visibly shake when EU taxes are mentioned.
Een aantal van mijn collega's huiveren wanneer het over Europese belastingen gaat.
EnglishAs this report suggests, we clearly need a radical shake-up of world trade rules.
De regels van de wereldhandel moeten radicaal veranderen, zoals in dit verslag wordt voorgesteld.
EnglishYou said that you have a total shake-up of the framework programme in mind.
U zegt dat u denkt aan een totale shake-up van het kaderprogramma.
EnglishRemember that children's book where you shake and the sexuality of the parents change?
Je zag dat kinderboek waarmee je schudt om de ouders te veranderen.
EnglishBecause one thing has to be clear: we must not shake consumer confidence.
Één zaak moet immers duidelijk zijn: wij mogen het vertrouwen van de consument niet aantasten.
EnglishWe want the Convention to shake up the IGC, so let the citizens shake up the Convention!
Wij willen dat de Conventie de IGC wakker schudt en dat de burgers de Conventie wakker schudden!
EnglishThe birth of a delayed identical twin is not going to shake western civilization.
De geboorte van een vertraagde identieke tweeling zal de westerse beschaving niet door elkaar schudden.
EnglishNo person, or state, can simply shake off its own past.
Geen mens, en ook geen staat, schudt zomaar zijn eigen geschiedenis van zich af.
EnglishNevertheless, I cannot shake off the feeling that many plans take a long time to come to fruition.
Ik blijf evenwel het gevoel houden dat veel plannen maar langzaam tot uitvoering komen.
Englishto shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
om as uit te scheppen en de klep te verzetten, en vervolgens naar boven, waar hij zijn bed in rolde.
EnglishYou should have a shake-up of the advisers who are closest to your colleagues in the Commission.
Zorgt u voor nieuwe naaste adviseurs van de collega's van de Commissie!
EnglishAnd I wanted to really shake the lapels of world leaders to get them to understand what is happening.
Ik wilde de wereldleiders aan hun jas trekken om ze duidelijk te maken wat er gebeurt.
EnglishAnd since I got that idea, I've had to shake hundreds of hands.
En sinds ik dat idee kreeg, heb ik honderden handen te schudden gehad.
EnglishBut lots of people now live to 90 or 100, unless they shake hands too much or something like that.
Maar veel mensen worden nu 90 of 100, tenzij ze teveel handen schudden of iets dergelijks.
EnglishThe tennis etiquette is, both the players have to come to the net and shake hands.
De tennisetiquette schrijft voor dat de twee spelers naar het net moeten komen om elkaar een hand te geven.
EnglishNow, mammals are warm-blooded creatures, and when we get cold, we shake and we shiver, right?
Nu zijn zoogdieren warmbloedige schepsels. ~~~ en als we het koud krijgen, schudden en bibberen we.
EnglishYou cannot, in the same gesture, shake hand and give a blow.
Je kunt niet met hetzelfde gebaar iemand een hand geven en een klap.
EnglishNow you can also see, if I turn this around here -- hopefully I won't shake the world too much.
Je kan nu ook zien, als ik dit even beweeg -- hopelijk schud ik de wereld niet teveel door elkaar.