EN

shady {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The hackers or crackers used it to aid a shady business, chiefly pornography, one presumes.
De hackers of computerkrakers werkten namelijk mee aan duistere zaken, waarschijnlijk vooral porno.
The profits are huge, and that is why this shady market is so attractive to operators.
Omdat er zulke extreme winsten worden gemaakt, is het zo aantrekkelijk om op deze duistere markt actief te worden.
Duistere transacties met het Chinese leger.

Voorbeeldzinnen voor "shady" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe new husband owns Backdoor Films, a shady porn production house.
De nieuwe echtgenoot is eigenaar van Backdoor Films, een porno productie maatschappij.
EnglishThe hackers or crackers used it to aid a shady business, chiefly pornography, one presumes.
De hackers of computerkrakers werkten namelijk mee aan duistere zaken, waarschijnlijk vooral porno.
EnglishThe profits are huge, and that is why this shady market is so attractive to operators.
Omdat er zulke extreme winsten worden gemaakt, is het zo aantrekkelijk om op deze duistere markt actief te worden.
EnglishThey settled in a shady suburb about an hour east of Toronto, and they settled into a new life.
Ze vestigden zich in een met bomen omzoomde buurt een uur ten oosten van Toronto en begonnen een nieuw leven.
EnglishUnclear and shady areas remain, even though you have clarified them a little in your opening speech.
Een aantal zaken blijven vaag en onduidelijk, ook al hebt u ze een beetje verdoezeld in uw openingstoespraak.
EnglishAnd it was Doc Watson singing and playing "Shady Grove."
Het was Doc Watson die "Shady Grove" zong en speelde.
EnglishWe need this to be a study which tells us of the shady side of what proclaims itself to be a respectable trade.
Het moet een onderzoek zijn dat ons informeert over de kwalijke kant van wat een eerzame handel heet te zijn.
EnglishShady deals with the Chinese military.
EnglishThe first condition of financial aid must be that it no longer goes to those engaged in shady dealings.
De eerste voorwaarde voor het verlenen van financiële hulp dient dan ook te zijn dat het geld niet meer naar dergelijke duistere figuren gaat.
EnglishIt fosters a culture of ingenuity and solidarity, whilst at the same time it nurtures the soil in which all manner of shady deals find sustenance.
Ze bevordert een geest van vindingrijkheid en nieuwe vormen van solidariteit, maar ze is tegelijkertijd gunstig voor alle vormen van sluikhandel.
EnglishIt appears wise for shady and parasitic enterprises to maintain good relations with members of the European Commission and top officials.
Voor onduidelijke en parasitaire ondernemingen blijkt het interessant om goede contacten te onderhouden met leden van de Europese Commissie en met topambtenaren.
EnglishWe know that, in many cases, these same wealthy countries flood the poor countries with toxic waste or allow shady businesses to operate in tourism as well.
We weten dat het in veel gevallen juist de rijke landen zijn die de arme landen overstromen met giftig afval of die duistere zaken toelaten, ook in het toerisme.
EnglishThat is why we must maintain our determination to root out monopolists and those who engage in shady anti-competitive price fixing or market sharing deals.
Daarom moeten we monopolisten en hen die zich bezighouden met duistere prijsafspraken of afspraken ter onderlinge verdeling van de markt vastberaden blijven bestrijden.
EnglishNow the Italian financial police are investigating and it is said that the firm is involved in shady deals and the black marketeering of butter on a grand scale.
Nu heeft de Italiaanse financiële opsporingsdienst een onderzoek ingesteld, en naar verluidt is deze firma op grote schaal verwikkeld in zwendel met en het vervalsen van boter.
EnglishBy contrast, the Commission does not seem to have come up with definitive answers to the phenomenon of shady flags and unsafe sub-standard vessels with exploited crews.
Om het fenomeen van de goedkope vlaggen, onveilige schepen en uitgebuite bemanningen te bestrijden, meen ik echter dat de Commissie nog niet het goede recept heeft gevonden.
EnglishWe are aware that there are quite a few tricksters and frauds active in this sector who are involved in very shady practices, and that this matter is highly susceptible to fraud.
We weten dat er in die sector nogal wat knoeiers en sjoemelaars actief zijn die er zeer obscure praktijken op na houden en dat het om een zeer fraudegevoelige materie gaat.

Synoniemen (Engels) voor "shady":

shady