"shadow boxing" in het Nederlands

EN

"shadow boxing" - vertaling Nederlands

EN

shadow boxing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shadow boxing
volume_up
schaduwboksen {het}
The shadow boxing has finished and these tensions reflect the reality that we are now in a vigorous process.
Het schaduwboksen is voorbij en deze spanningen weerspiegelen de werkelijkheid van het dynamische proces waarin wij ons nu bevinden.
I also think, however, that we must all acknowledge that this stage in the discussion is now finished and that we in Parliament must stop shadow-boxing with the past.
Ik denk echter toch ook dat we met z'n allen moeten constateren dat dat stadium van de discussie nu voorbij is en dat we als Parlement moeten ophouden met schaduwboksen met het verleden.

Voorbeeldzinnen voor "shadow boxing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFurther shadow boxing and fine-sounding speeches are more in evidence than actual results.
Er is meer sprake van schijngevechten en fraaie getallen dan van feitelijke resultaten.
EnglishThe list also includes structural policy, although we should not engage in shadow-boxing on that issue.
Het structuurbeleid past ook in dit rijtje, maar laten wij hier geen schijngevechten houden.
EnglishThe shadow boxing has finished and these tensions reflect the reality that we are now in a vigorous process.
Het schaduwboksen is voorbij en deze spanningen weerspiegelen de werkelijkheid van het dynamische proces waarin wij ons nu bevinden.
EnglishI also think, however, that we must all acknowledge that this stage in the discussion is now finished and that we in Parliament must stop shadow-boxing with the past.
Ik denk echter toch ook dat we met z'n allen moeten constateren dat dat stadium van de discussie nu voorbij is en dat we als Parlement moeten ophouden met schaduwboksen met het verleden.

Vergelijkbare vertalingen voor "shadow boxing" in Nederlands

shadow zelfstandig naamwoord
boxing zelfstandig naamwoord
shadow zone zelfstandig naamwoord
referee in boxing