EN

shadow {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shadow (ook: shade)
So what you see is nothing but shadow of a shadow of a shadow.
Dan de derde Wat je ziet is alleen de schaduw, van een schaduw van een schaduw.
But a shadow government...... in the name of national security is still a shadow government.
Maar een schaduw-overheid...... in naam van de nationale veiligheid is nog steeds een schaduw-overheid.
De dagen in het Westen zijn voorbij...... voorbij de heuvels...... de Schaduw in.

Voorbeeldzinnen voor "shadow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Nu is dit wrak van een mens dus zelfs aangeklaagd omdat hij zelfmoord wilde plegen.
EnglishInto Shadow.
De dagen in het Westen zijn voorbij...... voorbij de heuvels...... de Schaduw in.
EnglishNow, everything I said is not on behalf of Glyn Ford, who is the shadow rapporteur.
Overigens gelden mijn opmerkingen niet namens Glyn Ford, de schaduwrapporteur.
EnglishI am glad that the shadow rapporteur from her group was very constructive.
Ik ben blij dat de schaduwrapporteur uit haar fractie bijzonder constructief was.
EnglishThis evening I will speak on the Malangré report as Socialist Group shadow.
Vanavond spreek ik namens de socialistische fractie over het verslag-Malangré.
EnglishThe shadow of a great many conflicts of interests hangs over your Commission.
Boven uw Commissie hangt de verdenking van diverse belangenverstrengelingen.
EnglishMr President, the financial crisis in Asia is casting an increasing shadow over Europe.
Voorzitter, de financiële crisis in Azië werpt een groeiende schaduw over Europa.
EnglishHowever, as shadow rapporteur, I would like to make two additional comments.
Als schaduwrapporteur zou ik echter een tweetal aanvullende opmerkingen willen maken.
EnglishAs shadow rapporteur, I have followed Mr Savary's drafting of the report closely.
Ik heb als schaduwrapporteur de voorbereiding van het verslag van de heer Savary gevolgd.
EnglishOne thing which cast a shadow over the conference was the absence of the Bosnian Serbs.
Een schaduw over de conferentie was de afwezigheid van de Bosnische Serviërs.
EnglishI should first like to extend my sincere thanks to Mr Nobilia and the shadow rapporteurs.
Hierbij allereerst mijn oprechte dank aan collega Nobilia en de schaduwrapporteurs.
EnglishWe simply go through the motions in what is a pale shadow of a parliament.
We doen gewoon alsof, in wat een zwakke afspiegeling van een parlement is.
EnglishAs shadow rapporteur, I would like to comment briefly on a few points.
Als schaduwrapporteur wil ik kort een standpunt innemen over een paar punten.
EnglishI want to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their excellent cooperation.
Ik wil de rapporteur en de schaduwrapporteurs voor hun goede samenwerking bedanken.
EnglishI was pleased to hear that the rapporteur and shadow rapporteurs have recognised this fact.
Ik was blij te horen dat de rapporteur en schaduwrapporteurs dit feit onderkennen.
EnglishAnd if you look in that red oval, that shadow was not supposed to be there.
Als je naar die rode ovaal kijkt, dan hoort die schaduw daar niet thuis.
EnglishCongratulations to Mr Buzek, to our shadow rapporteurs and to Mr Busquin.
Mijn gelukwensen aan de heer Buzek, aan onze schaduwrapporteurs en aan de heer Busquin.
EnglishI would like to thank all the shadow rapporteurs; in my opinion the work was carried out well.
Ik bedank alle schaduwrapporteurs: naar mijn mening is er serieus werk verricht.
EnglishA German saying, however, tells us that there is no light without shadow.
Maar een Duits spreekwoord zegt ook: waar veel licht is, is veel schaduw.
EnglishI am speaking too on behalf of our shadow rapporteur, Mrs Boogerd-Quaak.
Ik spreek hier ook namens onze schaduwrapporteur, mevrouw Boogerd-Quaak.