EN

shades {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shades (ook: blinds)

Voorbeeldzinnen voor "shades" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInsects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Insecten zien groen, blauw en verschillende tinten ultraviolet.
EnglishBy and large, there are three shades of opinion discernible in this House.
Er zijn grosso modo drie stromingen in dit Huis vertegenwoordigd.
EnglishI am against this, because things are never clearly black and white, but rather various shades of grey.
Zwart en wit bestaan hier niet: er zijn alleen verschillende schakeringen grijs.
EnglishNeither white nor black, but, alas, different shades of grey, with an average near the least grey.
Hier zitten er helaas vrij velen in de grijstinten, hoewel het gemiddeld toch naar minder grijs evolueert.
EnglishAfter the rapporteur's brilliant exposition there is little to add as regards the lights and shades of the Molitor report.
Na de heldere uiteenzetting van de rapporteur kan nog weinig worden toegevoegd inzake de negatieve en positieve punten van het verslag-Molitor.
English♫ are now shades of gray ♫
EnglishShades of South Africa.
EnglishIn general, we obtained satisfactory replies from the six candidates in this area, although with different shades of opinion, of course.
De antwoorden van de zes kandidaten op de desbetreffende vragen waren over het algemeen bevredigend, weliswaar met vanzelfsprekende nuanceverschillen.
EnglishMr President, Mr Verheugen has given us a good description of events in Ukraine, as he avoided speaking in black and white terms, resorting instead to shades of grey.
Mijnheer de Voorzitter, commissaris Verheugen heeft de toestand in Oekraïne treffend beschreven, want hij gebruikte veel grijstinten.
EnglishAll observers of all shades of political opinion have denounced the fact that, every day, the blockade kills more than a thousand people in Iraq, including six hundred children.
Alle waarnemers uit alle politieke richtingen hebben het feit aangeklaagd dat de blokkade dagelijks meer dan duizend mensen in Irak doodt, waaronder 600 kinderen.
EnglishMr President, it is no easy task to run such an important political chamber, in which there are so many shades of opinion, which are themselves further sub-divided.
-- Mijnheer de Voorzitter, het is erg moeilijk om leiding te geven aan zo een belangrijk Parlement, waarin zoveel verschillende stromingen voorkomen, die zelf ook weer verdeeld zijn.