EN

shade {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shade (ook: shadow)
For far too long it remained in the shade, that is true.
Het klopt dat deze strategie veel te lang in de schaduw werd gelaten.
The call for reform may put the concern about social consequences in the shade.
De roep om vernieuwing mag de zorg voor de sociale consequenties niet in de schaduw stellen.
♫ the shade of power that I love most, ♫
♫ op de schaduw van macht waar ik het meest van hou, ♫
shade (ook: hue, nuance, tint)
shade (ook: complexion, dye, hue)
Insects see green, blue and ultraviolet, and they see various shades of ultraviolet.
Insecten zien groen, blauw en verschillende tinten ultraviolet.

Voorbeeldzinnen voor "shade" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe call for reform may put the concern about social consequences in the shade.
De roep om vernieuwing mag de zorg voor de sociale consequenties niet in de schaduw stellen.
EnglishFor far too long it remained in the shade, that is true.
Het klopt dat deze strategie veel te lang in de schaduw werd gelaten.
EnglishAnd it has two nice fences of tropical hardwood trees -- you have the shade trees
En dit heeft nu twee mooie omheiningen van tropische hardhoutbomen, er zijn de schaduwbomen die in jaar 1 zijn gezet,
EnglishOf course Mexico is a country of light and shade, like any country in the European Union.
Mexico is een land vol licht en schaduw en het verschilt daarin in niets van de lidstaten van de Europese Unie.
EnglishAnd the trees will grow tall, bringing shade for hammocks...... so its people may rest their backs.
En de bomen zullen heel vol groeien, schaduw brengend voor hammocks... zodat het volk eens hun rug kunnen laten rusten.
EnglishMadam President, I am obliged to the Commissioner for painting a picture that is very rich in light and shade.
-- Mevrouw de Voorzitter, ik dank u, mevrouw de commissaris, voor het zeer gevarieerde beeld dat u hebt geschetst.
English♫ the shade of power that I love most, ♫
♫ op de schaduw van macht waar ik het meest van hou, ♫
EnglishInside of the dunes we find shade.
Aan de binnenkant van de duinen vinden we schaduw.
EnglishThe Lord is thy shade upon thy right hand.
EnglishYou burned all the food, the shade, the rum!
EnglishThey created this shade that you can see here, which actually covers the sun, but opens up to the good light from the sky.
Ze creëerden dit zonnescherm dat je hier kan zien, dat de zon bedekt, maar zich opent voor het goede licht van de hemel.
EnglishThe difference between not prohibiting access to work and taking action to make it possible to work is more than just a shade of meaning.
Er is een groot verschil tussen de toegang tot werk niet verbieden en actie ondernemen om werken mogelijk te maken.
EnglishSheryl Shade: Hi, Aimee.
EnglishCan you shade some sunlight and effectively compensate for the added CO2, and produce a climate sort of back to what it was originally?
Kun je wat zonlicht afschermen en daarmee de toegevoegde CO2 compenseren, en het klimaat op het oorspronkelijke peil terugbrengen?
EnglishAnd finally, in the shade under the mirrors, it's possible to grow all sorts of crops that would not grow in direct sunlight.
Ten slotte is het mogelijk in de schaduw onder de spiegels, allerlei soorten gewassen te verbouwen die niet zouden groeien in direct zonlicht.
EnglishNo responsible person can sit in the shade of a banana tree because fishermen are not and never have been dependent on subsidies - they just want to work.
Geen enkel verantwoordelijk persoon kan onder de bananenboom blijven zitten, want de vissers zijn niet en waren nooit subsidie-afhankelijk, zij willen alleen werken.