"shack" in het Nederlands

EN

"shack" - vertaling Nederlands

EN

shack {zelfstandig naamwoord}

volume_up
shack (ook: cabin, cottage, hut)
Gewoon doorrijden naar de hut.
One: that society equates living in a permanent structure, even a shack, with having value as a person.
Eén: dat de maatschappij het leven in een permanente structuur, zelfs een hut, gelijkstelt aan het hebben van waarde als persoon.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
Naturally, they blew up a shack, and Caltech, well, then, hey, you go to the Arroyo and really do all your tests in there.
Onvermijdelijk bliezen ze een barak op, en Caltech zei toen: Hé, gaan jullie maar naar het Arroyo, ga daar lekker testen.
They earn between DM 5 and DM 8 per hour, and live in shacks or porta cabins in very cramped conditions.
Met een loon van vijf à acht mark per uur leven zij opeengepakt in barakken of wooncontainers.
Hij kan mijn schuur hebben.
I met this woman, Mama Rose, who has rented that little tin shack for 32 years, where she lives with her seven children.
Ik ontmoette deze vrouw, Mama Rose, die dat kleine tinnen schuurtje al 32 jaar huurde, waar ze woont met haar zeven kinderen.
In Motihari in Champaran, there are a lot of people who sell tea on the shack and, obviously, there's a limited market for tea.
In Motihari, in Champaran zijn er veel mensen die in een schuurtje thee verkopen en natuurlijk is de theemarkt beperkt.
shack (ook: cabin, hut)

Voorbeeldzinnen voor "shack" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishAt the end of their journey they should find a house and not a shack awaiting them.
Aan het eind van de weg die men moet afleggen zal een huis moeten staan en niet een krot.
EnglishI was in line at Radio Shack to buy one of the first Model 100's.
Ik stond in de rij bij Radio Shack om één van de eerste Model 100's te kopen.
EnglishYou can probably make this yourself for about five dollars with a quick trip to the Radio Shack.
U kunt hem waarschijnlijk zelf maken voor ongeveer vijf euro na een ritje naar een bouwmarkt.
EnglishIt's a piece of plastic with a Radio Shack antenna attached to it.
Het is een stuk plastic met een radio-antenne eraan.
EnglishOne: that society equates living in a permanent structure, even a shack, with having value as a person.
Eén: dat de maatschappij het leven in een permanente structuur, zelfs een hut, gelijkstelt aan het hebben van waarde als persoon.
EnglishSo think of it as a Radio Shack for biology.
EnglishNaturally, they blew up a shack, and Caltech, well, then, hey, you go to the Arroyo and really do all your tests in there.
Onvermijdelijk bliezen ze een barak op, en Caltech zei toen: Hé, gaan jullie maar naar het Arroyo, ga daar lekker testen.
EnglishI met this woman, Mama Rose, who has rented that little tin shack for 32 years, where she lives with her seven children.
Ik ontmoette deze vrouw, Mama Rose, die dat kleine tinnen schuurtje al 32 jaar huurde, waar ze woont met haar zeven kinderen.
EnglishIn Motihari in Champaran, there are a lot of people who sell tea on the shack and, obviously, there's a limited market for tea.
In Motihari, in Champaran zijn er veel mensen die in een schuurtje thee verkopen en natuurlijk is de theemarkt beperkt.
EnglishAll right, you keep going to the shack.
EnglishYou cannot even build a shack.
EnglishHe can have my shack.
EnglishThis is a cheap pair of sunglasses that we bought at the Venice Beach boardwalk, some copper wire and some stuff from Home Depot and Radio Shack.
Dit is een goedkope zonnebril die we aan het Venice-strand hebben gekocht, een beetje koperdraad, en wat spullen uit de doe-het-zelf-zaak.
EnglishShe lives with all of that insecurity, and in fact, in January, during the ethnic riots, she was chased from her home and had to find a new shack in which she would live.
Ze moet leven met al die onzekerheid, en in feite, in Januari, tijdens de etnische rellen, werd ze uit haar huis gejaagd en moest ze een nieuw hok vinden om in te kunnen wonen.
EnglishIt tells the story of a group of construction workers from my own region, a region of high unemployment, who live in a shack on the construction site in which they are working in Germany.
Het gaat over een groep bouwvakkers afkomstig uit mijn regio, een streek met een hoge werkloosheid, die in een krot wonen op het bouwterrein in Duitsland waar ze werken.

Synoniemen (Engels) voor "shack":

shack