"sexy" in het Nederlands

EN

"sexy" - vertaling Nederlands

NL
NL

"sexy" - vertaling Engels

EN
EN
EN

sexy {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Not a lot of cool, sexy stuff happening in dentistry.
In de tandheelkunde gebeuren niet zo heel veel coole en sexy dingen.
And there’s nothing intrinsically sexy about these young ladies.
En er is niets intrinsiek sexy aan deze jongedames.
Guys go for girls like this because they are sexy.
Jongens gaan voor meisjes zoals deze omdat ze sexy zijn.
NL

sexy {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In de tandheelkunde gebeuren niet zo heel veel coole en sexy dingen.
Not a lot of cool, sexy stuff happening in dentistry.
En er is niets intrinsiek sexy aan deze jongedames.
And there’s nothing intrinsically sexy about these young ladies.
Jongens gaan voor meisjes zoals deze omdat ze sexy zijn.
Guys go for girls like this because they are sexy.

Voorbeeldzinnen voor "sexy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishObviously racing cars are okay - I think they are probably sexy.
Met racewagens is blijkbaar niets mis - ze zullen naar ik aanneem wel sexy zijn.
EnglishIt is not a very attractive, or sexy thing for donors to do.
Dat is voor donoren niet een erg aantrekkelijke of opwindende vorm van hulp.
EnglishIf we want this institution to work for us, we're going to have to make bureaucracy sexy.
Als we willen dat deze institutie voor ons werkt, moeten we zorgen dat bureaucratie sexy wordt.
EnglishFor joy, I'm looking for butter and salt and sexy things that make things taste less like penance.
Vreugde, ik zoek boter en zout en sexy zaken zodat het minder smaakt naar zelfkastijding.
EnglishSo, the thing that we designed, much less sexy but much more human and practical, was this.
Het ding dat we ontwierpen, was veel minder sexy maar veel menselijker en praktischer, namelijk dit.
EnglishNot a lot of cool, sexy stuff happening in dentistry.
In de tandheelkunde gebeuren niet zo heel veel coole en sexy dingen.
EnglishAnd there’s nothing intrinsically sexy about these young ladies.
En er is niets intrinsiek sexy aan deze jongedames.
EnglishNot that blue one that you look incredibly sexy in.
Hoe zit het met die blauwe, waar je ongelooflijk sexy in bent?
EnglishIt's a super-waldo that you happen to be inside of, and if you feel sexy, the car is sexy.
EnglishIt's a completely ridiculous, totally un-sexy word.
Het is een volstrekt belachelijk, volkomen on-sexy woord.
EnglishGuys go for girls like this because they are sexy.
Jongens gaan voor meisjes zoals deze omdat ze sexy zijn.
EnglishShe's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Ze is sexy, slank en lang, met een diep zongebruinde kleur.
EnglishBig Sexy, get rid of him and come back for the truck!
Sexy, maak het af met hem en kom naar de truck.
EnglishSo then she'd get another penguin and try this ballet-like sexy display sliding down this iceberg like this.
Dus haalde ze een nieuwe pinguïn en probeerde dit ballet-achtige sexy ritueel, terwijl ze langs de ijsberg gleed.
EnglishThe debates in the Council are not necessarily sexy, but we could also make improvements in this area.
De debatten in de Raad zijn nu niet bepaald erg spannend, maar wij zouden op dit punt ook nog wel wat kunnen verbeteren.
EnglishThe CAP has been broadly revised, perhaps a little too much, in order to make it more'sexy ' in the eyes of the WTO.
Het GLB is ingrijpend - misschien zelfs te ingrijpend - herzien om het ' sexier? te maken in de ogen van de WTO.
EnglishWe can make it real, we can make sexy and we can make it understandable to the European citizen.
Wij kunnen een en ander werkelijkheid laten worden, wij kunnen een en ander aantrekkelijk maken en begrijpelijk voor de Europese burgers.
EnglishSecondly, our new mantra: small is sexy.
EnglishDamn, you sexy as hell when you're mad.
EnglishPersonally, I think it's something sexy.

Synoniemen (Engels) voor "sexy":

sexy