"sexual harassment" in het Nederlands

EN

"sexual harassment" - vertaling Nederlands

EN

sexual harassment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sexual harassment
However, we have problems with the definition of sexual harassment.
We hebben echter problemen met de definitie van seksuele intimidatie.
Subject: Women's access to the armed forces and sexual harassment
Betreft: Toegang voor vrouwen tot de krijgsmacht/Seksuele intimidatie
Mr President, sexual harassment at work must be outlawed.
Voorzitter, seksuele intimidatie op het werk moet uitgebannen worden.

Voorbeeldzinnen voor "sexual harassment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am thinking, for example, of sexual harassment as gender-based discrimination.
Ik denk bijvoorbeeld aan ongewenste intimiteiten als discriminatie op grond van geslacht.
EnglishBoth women and men can now call upon the law in avoiding sexual harassment.
Zowel mannen als vrouwen kunnen zich nu op wettelijke basis tegen seksuele intimidatie verweren.
EnglishImagine if one in two men were subject to sexual harassment.
Stel dat één op de twee mannen slachtoffer zou zijn van seksuele intimidatie.
EnglishHowever, we have problems with the definition of sexual harassment.
We hebben echter problemen met de definitie van seksuele intimidatie.
EnglishSubject: Women's access to the armed forces and sexual harassment
Betreft: Toegang voor vrouwen tot de krijgsmacht/Seksuele intimidatie
EnglishAs far as sexual harassment is concerned, we have accepted as many of the proposals as possible.
Wat seksuele intimidatie aangaat, hebben we zoveel mogelijk van de voorstellen aangenomen.
EnglishMr President, sexual harassment at work must be outlawed.
Voorzitter, seksuele intimidatie op het werk moet uitgebannen worden.
EnglishThen I would like to say something briefly about sexual harassment.
Dan wil ik nog kort iets zeggen over seksuele intimidatie.
EnglishFor the first time at European level the concept of sexual harassment has been given a clear content.
Voor het eerst op Europees niveau wordt ook invulling gegeven aan het begrip seksuele intimidatie.
EnglishIt is a code of practice concerning the need to prevent sexual harassment or harassment in the workplace.
Het is een gedragscode bedoeld om seksuele intimidatie of intimidatie op het werk te voorkomen.
EnglishSubject: Preventing sexual harassment in the armed forces
Betreft: Preventie van seksuele intimidatie in het leger
EnglishSexual harassment, this subject on which silence has reigned for so long, must be efficiently tackled.
Er moet effectief worden opgetreden tegen seksuele intimidatie, een onderwerp waar lang over gezwegen is.
EnglishAnother problem, Mr President, is sexual harassment.
Een ander probleem, Voorzitter, is de seksuele intimidatie.
EnglishWe have talked a great deal about sexual harassment.
We hebben veel gesproken over seksuele intimidatie.
EnglishThe employer must take the responsibility for creating an environment which prevents sexual harassment.
De werkgever moet de verantwoordelijkheid nemen een klimaat te scheppen waarin seksuele intimidatie wordt voorkomen.
EnglishSexual harassment is a repugnant phenomenon.
Seksuele intimidatie is een weerzinwekkend verschijnsel.
EnglishIn spite of this, we know that many women in Europe are at present exposed to sexual harassment on a daily basis.
Desondanks is het bekend dat veel vrouwen in Europa vandaag de dag slachtoffer zijn van seksuele intimidatie.
EnglishWe have, first of all, arrived at a definition of what sexual harassment really is, and that is very useful.
We hebben in de eerste plaats weten te definiëren wat seksuele intimidatie eigenlijk is en dat is bijzonder nuttig.
EnglishOverall, this type of harassment – outright violence, psychological violence and sexual harassment – is a major problem.
Dit geheel van pesterijen, puur geweld, psychologisch geweld en seksuele intimidatie is een groot probleem.
EnglishFor the first time it is considered that sexual harassment in the workplace is discrimination on the grounds of sex.
Voor het eerst wordt seksuele intimidatie op de arbeidsplaats beschouwd als discriminatie op grond van geslacht.

Vergelijkbare vertalingen voor "sexual harassment" in Nederlands

sexual bijvoeglijk naamwoord
harassment zelfstandig naamwoord
sexual offence zelfstandig naamwoord
sexual love zelfstandig naamwoord
sexual orientation zelfstandig naamwoord
sexual union zelfstandig naamwoord
sexual relation zelfstandig naamwoord