"sex education" in het Nederlands

EN

"sex education" - vertaling Nederlands

EN

sex education {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Moreover, one cannot reduce sex education to mere contraception, nor regard abortion as a method of family planning.
Bovendien kan men seksuele voorlichting niet beperken tot contraceptie en abortus niet als een middel tot gezinsplanning beschouwen.
Aids is also an expression of a lack of prevention, education, sex education, employment and of inequality in the world.
Aids is ook een uiting van gebrekkige preventie, een tekortschietende opvoeding, onvoldoende seksuele voorlichting, gebrek aan werk, van onbalans in de wereld.
The report points out that abortion rates are high in countries with poor sex education and where contraception is not emphasised.
In het verslag staat dat het abortuscijfer hoog is in landen waar gebrekkige seksuele voorlichting plaatsvindt en waar anticonceptie niet wordt gestimuleerd.

Voorbeeldzinnen voor "sex education" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMoreover, one cannot reduce sex education to mere contraception, nor regard abortion as a method of family planning.
Bovendien kan men seksuele voorlichting niet beperken tot contraceptie en abortus niet als een middel tot gezinsplanning beschouwen.
EnglishThe most important pillars of prevention are sex education without taboos and access to condoms, above all in schools and for young people.
Voorlichting zonder taboes en toegang tot condooms in met name scholen en voor jongeren zijn de belangrijkste pijlers van preventie.
EnglishAids is also an expression of a lack of prevention, education, sex education, employment and of inequality in the world.
Aids is ook een uiting van gebrekkige preventie, een tekortschietende opvoeding, onvoldoende seksuele voorlichting, gebrek aan werk, van onbalans in de wereld.
EnglishThe report points out that abortion rates are high in countries with poor sex education and where contraception is not emphasised.
In het verslag staat dat het abortuscijfer hoog is in landen waar gebrekkige seksuele voorlichting plaatsvindt en waar anticonceptie niet wordt gestimuleerd.
EnglishNow this seems like a fairly, you know, frivolous, but what happened as a result of that, is that that school now is forming a sex education class.
Dat ziet er nogal frivool uit. ~~~ Maar het gevolg is dat die school nu een vak seksuele voorlichting heeft. ~~~ Het gesprek over seks begint.
EnglishThe report also exposes the hypocrisy of failing to provide sufficient sex education and then refusing the possibility of abortion.
Verder rekent het verslag af met de hypocrisie dat enerzijds onvoldoende aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting en anderzijds abortus wordt verboden.
EnglishI also had in mind educational programmes for children and young people concerning, for example, the issue of reproductive health, sex education and hygiene.
Ik dacht tevens aan onderwijsprogramma's voor kinderen en jongeren over, bijvoorbeeld, reproductieve gezondheid, seksuele voorlichting en hygiëne.
EnglishYou are already committing an offence if you give your children sex education, if other people can see your children naked or if the children can see their parents naked.
Je bent dan al in overtreding als je je kinderen seksuele voorlichting geeft, als anderen ze bloot kunnen zien of als de kinderen hun ouders bloot kunnen zien.
EnglishThe issues which created the most problems were women's rights to sex education, free abortion and safe sex in order to protect themselves against HIV and AIDS.
De kwesties die de minste problemen opriepen, waren het recht van vrouwen op seksuele voorlichting, vrije abortus en veilige seks om zich te kunnen beschermen tegen het HIV-virus en aids.
EnglishTogether with what is known as ‘ sex education’, it arouses urges before the attainment of mental and physical maturity, which is a prerequisite for control of one’ s own actions.
Samen met de zogenaamde seksuele opvoeding creëert deze verseksing van de samenleving driften voordat mensen psychisch en fysiek volwassen genoeg zijn om die driften te kunnen beheersen.

Vergelijkbare vertalingen voor "sex education" in Nederlands

sex zelfstandig naamwoord
education zelfstandig naamwoord
vocational education zelfstandig naamwoord
academic education zelfstandig naamwoord
level of education zelfstandig naamwoord
sex offender zelfstandig naamwoord
tertiary education zelfstandig naamwoord
prior education zelfstandig naamwoord