EN

setting {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "setting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are therefore talking about setting up identification and traceability systems;
Wij praten dan over het invoeren van een identificatie- en registratieregeling;
EnglishIt will not be easy, but we are setting ourselves ambitious targets this evening.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we stellen ons vanavond ambitieuze doelen.
EnglishThe Commission argues in favour of setting a Community energy efficiency target.
De Commissie pleit voor een communautair streefdoel voor energie-efficiëntie.
EnglishThis also applies to the setting up of a reception scheme for displaced persons.
Dat geldt ook voor het totstandkomen van een opvangregeling voor ontheemden.
EnglishWe have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Wij hebben het uitgebreid over de oprichting van een ontwikkelingsagentschap gehad.
EnglishWe are only setting up a new military bloc, which I do not believe is a good idea.
We creëren daarmee alleen een nieuw militair blok, en dat lijkt mij geen goed idee.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Het bepalen van belastingniveaus valt niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.
EnglishAs such, we support the proposal on the setting up of a European coastguard service.
Wij steunen dan ook het voorstel inzake de oprichting van een Europese kustwacht.
EnglishMoreover, setting abortion up as a new method of contraception is out of the question.
Het is bovendien ondenkbaar om van abortus het nieuwe voorbehoedmiddel te maken.
EnglishSo, I started paying attention to what compassion looks like in a business setting.
Dus begon ik te letten op hoe compassie er uitziet in een zakelijke omgeving.
EnglishAt a procedural level, the directive proposes setting up a Selection Panel.
Wat betreft de procedure stelt de Commissie voor een jury in het leven te roepen.
EnglishThe follow-up communication also provides for the setting up of an expert group.
De vervolgmededeling voorziet eveneens in de aanstelling van een groep van deskundigen.
EnglishAfter the failure of Nice we are also setting great hopes on the Belgian Presidency.
Wij vestigen na de mislukking van Nice onze hoop op het voorzitterschap van België.
EnglishWe can be brief on the setting up of a European Office for Reconstruction.
Over de oprichting van een Europees Bureau voor wederopbouw kunnen wij kort zijn.
EnglishWe must help the Algerian people, without setting ourselves up as lesson-givers.
Wij moeten het Algerijnse volk hulp bieden zonder ons als schoolmeesters op te stellen.
EnglishThere are certain cases in which this setting of the resale price can be justified.
In bepaalde gevallen is deze vaststelling van de wederverkoopprijs te rechtvaardigen.
EnglishWhat is an appropriate timetable for setting up an authority of this kind?
Wat is een passend tijdschema voor de oprichting van een dergelijke instantie?
EnglishBy imposing an export ban, the EU is setting itself up as a global health freak.
De EU werpt zich door een exportverbod op als de gezondheidsapostel voor de hele wereld.
EnglishWe are not so much setting objectives here as taking on board developments.
Hier worden geen voorschriften gemaakt, maar wordt achter ontwikkelingen aangehold.
EnglishI cannot, however, vote in favour of setting up a European Public Prosecutor's office.
Ik kan echter niet voor de oprichting van een Europees openbaar ministerie stemmen.