"to set the record straight" in het Nederlands

EN

"to set the record straight" - vertaling Nederlands

EN

to set the record straight {werkwoord}

volume_up
1. figuurlijk
to set the record straight (ook: to clarify, to elucidate)

Voorbeeldzinnen voor "to set the record straight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe knows perfectly well that she cannot come to this House to set the record straight.
Hij weet ook heel goed dat zij niet naar dit Parlement kan komen om zich te verdedigen.
EnglishI say this in order to restore the truth and set the record straight.
Ik zeg dit omwille van de waarheid en om de geschiedenis in ere te herstellen.
EnglishIt is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
Het wordt tijd om een aantal zaken recht te zetten en dat is de insteek van het verslag-Cunha.
EnglishI thought that it was important to set the record straight on a number of points and to specify my hopes concerning the second round of these elections.
Ik dacht dat het van belang was een aantal dingen recht te zetten en toe te lichten waarom ik hoopvol ben gestemd ten aanzien van de tweede ronde van deze verkiezingen.
EnglishIf the Commissioner gives the impression that this is no longer the case, then I believe that this is irresponsible, and the Commission as a college must set the record straight!
Als de commissaris de indruk wekt dat dit niet meer zo is, dan vind ik dat onverantwoord, en de Commissie als collegiaal orgaan moet dat rechtzetten!