"to set off" in het Nederlands

EN

"to set off" - vertaling Nederlands

EN

to set off {werkwoord}

volume_up
This joint delegation needs to set off without delay.
Onze gemeenschappelijke delegatie moet spoedig vertrekken.
Before I set off for Parliament, I saw Lulù, my pussycat, carrying a bird in her mouth.
Voordat ik naar Straatsburg vertrok, heb ik gezien dat mijn poes Lulù een mus in zijn bek had.
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more, to try to do much more.
Dus mijn partners en ik vertrokken op een missie om meer te leren en trachten veel meer te doen.
to set off
volume_up
van wal steken {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to set off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat boar had to set off a tripflare... because there ain't no other tracks.
Dat zwijn heeft 't signaal laten afgaan, want verder zijn er geen sporen te zien.
EnglishIn its current situation, it would not even dare to set off a firecracker.
In de situatie waarin het zich nu bevindt durft het nog geen voetzoeker af te steken.
EnglishIt would have been embarrassing to set off for Luxembourg without one.
Het zou beschamend zijn om zonder standpunt van het Parlement naar Luxemburg te gaan.
EnglishHow much dynamite do you have to set off in your ears before your head clears?
Hoeveel klappen moet je hebben voordat je weer helder kunt denken?
EnglishBefore I set off for Parliament, I saw Lulù, my pussycat, carrying a bird in her mouth.
Voordat ik naar Straatsburg vertrok, heb ik gezien dat mijn poes Lulù een mus in zijn bek had.
EnglishThey now need our support as they set off on their journey towards the European Union.
Nu hebben ze onze steun nodig op hun weg naar de Europese Unie.
EnglishAnd so, my partners and I, we set off on this mission to learn more, to try to do much more.
Dus mijn partners en ik vertrokken op een missie om meer te leren en trachten veel meer te doen.
EnglishThey set off a chain reaction in the specific sector and as a result in the rest of society.
Ze hebben een kettingreactie ten gevolge in de particuliere sector en in de rest van de samenleving.
EnglishSo it was a gross error for the ruling Big Three to set off before Ghent.
Daarom was het een ernstige fout van de grote drie om zich voor de Top van Gent in het geheim te ontmoeten.
EnglishMoreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Bovendien zou een dergelijke verandering leiden tot een hele reeks andere, volkomen onvoorspelbare hervormingen.
EnglishSurely, this discovery should set off alarm bells.
Bij die constatering moeten toch alle alarmbellen gaan rinkelen?
EnglishThis joint delegation needs to set off without delay.
Onze gemeenschappelijke delegatie moet spoedig vertrekken.
EnglishThe previous day in Madrid, terrorists set off a car bomb, in which a hundred or so people were injured.
Op de avond tevoren hebben de terroristen in Madrid een autobom tot ontploffing gebracht, waarbij een honderdtal gewonden viel.
EnglishSo a few years ago, I set off to do just that.
EnglishTo sum up, we have set off along the right road but we must tread the path resolutely, as, I am sure, Commissioner Reding will do.
Kortom, we zijn de goede weg ingeslagen, maar nu moeten we doorzetten en dat zal mevrouw Reding zeker doen.
EnglishSo suddenly, it will become kind of radioactive from Chernobyl and the 2,000 or so nuclear bombs that have been set off since 1945.
Ploseling zal het wat radioactiviteit bevatten van Tsjernobyl en de ongeveer 2,:,000 atoombommen die sinds 1945 ontploft zijn.
EnglishI should set it off up in this....
EnglishShe has a dog named Ajax, she has purchased a dirigible -- a small dirigible -- she's assembling the structure, Ajax is sniffing for holes in the balloon before they set off.
Zij voegt de delen samen. ~~~ Ajax zoekt naar gaten binnenin de ballon voor ze vertrekken.
EnglishAs things stand, the only prospect is that the powder keg of which Per Gahrton spoke is likely to set off a few more explosions.
Nu is de Kaukasus echter nog het kruitvat waarover Per Gahrton sprak, en dit kruitvat zal waarschijnlijk nog vele malen tot ontploffing komen.
EnglishI should like to bring this article to the attention of Commissioner Patten, particularly given his plans to set off for Kabul in the near future.
Zeker nu Commissaris Patten binnenkort hoopt af te reizen naar Kaboel zou ik dit artikel onder zijn aandacht willen brengen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to set off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
set zelfstandig naamwoord
set bijvoeglijk naamwoord