"to set about" in het Nederlands

EN

"to set about" - vertaling Nederlands

EN

to set about {werkwoord}

volume_up
Now we must set about tackling the questions of substance as quickly as possible.
Wij moeten nu zo snel mogelijk de fundamentele problemen aanpakken.
Let us now see, however, how the Member States set about the task.
Laat ons echter eerst afwachten hoe de lidstaten deze taak aanpakken.
So we really must set about rolling up our sleeves and getting started.
Wij moeten de handen uit de mouwen steken en beginnen.
We must not wait until the first wave of attacks has passed before we set about protecting the dignity of mankind.
Wij mogen de menselijke waardigheid niet pas beginnen te beschermen als de eerste aanvalsgolf al voorbij is.
The Polish Government set about rebuilding the damaged areas immediately.
Onmiddellijk na de ramp begon de Poolse regering aan de wederopbouw.
to set about
volume_up
aan de slag schieten {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to set about" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat, also, will be the role of the food authorities which you are about to set up?
Wat is ook straks de rol van de voedselautoriteiten die u zal gaan oprichten?
EnglishMaybe it is useful occasionally to look at how we set about things here in Parliament.
Misschien moet er eens worden gekeken naar hoe dingen in dit Parlement soms gaan.
EnglishWe will immediately set about translating these ideas into concrete initiatives.
We zullen deze ideeën onmiddellijk vertalen in concrete initiatieven.
EnglishIf we are truly to cut red tape, we must set about it in the right way.
Wil men de bureaucratie verminderen, dan moet dat op de juiste wijze gebeuren.
EnglishBut now, I believe, we must set about charting our course for the future.
Nu moeten we echter, zo meen ik, handelen en de wissels goed zetten voor de toekomst.
EnglishI do not think we should set about making Parliament less democratic in this way.
Ik vind niet dat we de democratie in dit Parlement op deze wijze op de helling mogen zetten.
EnglishNow we must set about tackling the questions of substance as quickly as possible.
Wij moeten nu zo snel mogelijk de fundamentele problemen aanpakken.
EnglishSimplification is another area on which we are about to set to work.
Vereenvoudiging is een ander terrein waarop wij op korte termijn actief zullen worden.
EnglishThe Polish Government set about rebuilding the damaged areas immediately.
Onmiddellijk na de ramp begon de Poolse regering aan de wederopbouw.
EnglishLet us now see, however, how the Member States set about the task.
Laat ons echter eerst afwachten hoe de lidstaten deze taak aanpakken.
EnglishAnd the sooner we set about correcting the problem, the better.
Hoe eerder we stappen ondernemen om die crisis op te lossen, hoe beter.
EnglishIt would be unconscionable for us to, in an intentional and deliberate way, set about executing people."
Het zou gewetenloos zijn, als wij voorbedacht en bewust mensen zouden executeren."
EnglishFirstly, subjecting firms to too many rules and regulations is not the right way to set about things.
Ten eerste, bedrijven aan teveel regels en voorwaarden onderwerpen is niet opportuun.
EnglishThis issue has set people talking about Parliament; it must not bring us into disrepute.
Het is in opspraak gekomen en mag geen slechte naam krijgen.
EnglishWe must set about this task in the spirit that characterised the founders of European cooperation.
Wij moeten deze taak volbrengen in de geest van de grondleggers van de Europese samenwerking.
EnglishLet us, then, set about improving the position of women, hoping for peace and stability in the region!
Daar moeten we samen iets aan doen, ook in het belang van vrede en stabiliteit in de regio!
EnglishSo we really must set about rolling up our sleeves and getting started.
Wij moeten de handen uit de mouwen steken en beginnen.
EnglishAnd so, in fact, he actually set about doing a variety of things.
En zo begon hij met het uitvoeren van verschillende dingen.
EnglishHow about a set of voices that have never been heard from before.
Wat dacht je van een aantal stemmen die nooit gehoord zijn.
EnglishWe need to put more pressure upon all the Member States as they set about preparing their national plans.
Wij moeten vaart zetten achter de nationale plannen die alle lidstaten nu moeten opstellen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to set about" in Nederlands

about bijwoord
about voorzetsel