"service companies" in het Nederlands

EN

"service companies" - vertaling Nederlands

EN

service companies {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "service companies" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe role of public service companies is the third area I wish to cover.
Het derde aspect dat ik wil noemen is de rol van public service -bedrijven.
EnglishWe also need private service companies to carry out the actual operations.
Bovendien moeten er particuliere dienstverlenende bedrijven komen om het concrete werk te doen.
EnglishWell resourced public-service TV companies are a guarantee of this.
Kapitaalkrachtige publieke omroepen bieden hiervoor de garantie.
EnglishUniversal service forces companies to serve the whole market and not hive off the best bits.
De universele dienst dwingt bedrijven om de hele markt te bedienen en niet de krenten uit de pap te vissen.
EnglishNor let us not overlook the higher rates due to the fact that different service companies will operate alongside each other.
En niet te vergeten hogere tarieven als gevolg van het bestaan van verschillende bezorgdiensten naast elkaar.
EnglishIt would be paradoxical to claim to want to defend public service companies while allowing them to be strangled.
Het zou paradoxaal zijn om de bedrijven voor openbare diensten te willen beschermen terwijl we toestaan dat hen de nek wordt omgedraaid.
EnglishThe High Level Panel also recommends more mobility for citizens of third countries who work in service companies.
Een andere aanbeveling van de werkgroep is een grotere mate van vrij verkeer voor burgers van derde landen die in dienstverlenende bedrijven werken.
EnglishCultural diversity cannot be guaranteed by authorities or by protecting so-called public service companies from competition.
Culturele diversiteit kan niet worden gegarandeerd door overheidsinstanties, of door de zogeheten publieke omroepen van concurrentie af te schermen.
EnglishThis directive, most importantly, does not apply to public service broadcasting companies that do not practise any commercial activity.
Deze richtlijn is - een belangrijk punt - niet van toepassing op ondernemingen van de publieke omroep die geen commerciële activiteiten uitoefenen.
EnglishFinally, there is also protection for Member States who set particular store by the ability to impose public service obligations on the companies.
Tenslotte worden ook de lidstaten beschermd die erg hechten aan de mogelijkheid om aan ondernemingen public service obligations op te leggen.
EnglishIn the current parliamentary term, the majority has endorsed international, service-oriented companies taking over parts of this work.
In de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement heeft de meerderheid goedgekeurd dat internationale, op dienst gerichte bedrijven delen van dit werk overnemen.
EnglishThe repeal of the regulation leads to lower transport prices and better service, and smaller shipping companies have not experienced any drawbacks.
De herroeping van de verordening heeft lagere transportprijzen tot gevolg, betere service en de kleinere scheepvaartmaatschappijen ondervinden geen nadelige gevolgen.
EnglishWe are a country that welcomes workers and service companies from other countries, but we can never accept discrimination and situations in which workers are pitted against workers.
Wij zijn een land dat werknemers en dienstverlenende ondernemingen uit andere landen verwelkomt, maar wij zullen nooit accepteren dat men discrimineert en dat men werknemers tegen elkaar uitspeelt.

Vergelijkbare vertalingen voor "service companies" in Nederlands

service zelfstandig naamwoord
service line zelfstandig naamwoord
service charge zelfstandig naamwoord
service delivery zelfstandig naamwoord
service department zelfstandig naamwoord
service job zelfstandig naamwoord
service provider zelfstandig naamwoord
service technician zelfstandig naamwoord