"server" in het Nederlands

EN

"server" - vertaling Nederlands

NL
NL
NL

"server" - vertaling Engels

EN
EN

server {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. IT
Previously, Radikal was only available on that one server.
Voordien kon " Radikal " alleen maar via deze server worden opgevraagd.
The Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
Het Publicatieblad moet gratis op de Europa-server te raadplegen zijn.
When will the EuroLaw server be accessible through the Internet?
Wanneer zal Internet op de server Eurolaw worden gezet?
NL

server {de}

volume_up
1. IT
server
Voordien kon " Radikal " alleen maar via deze server worden opgevraagd.
Previously, Radikal was only available on that one server.
Het Publicatieblad moet gratis op de Europa-server te raadplegen zijn.
The Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
Wanneer zal Internet op de server Eurolaw worden gezet?
When will the EuroLaw server be accessible through the Internet?

Voorbeeldzinnen voor "server" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe ceiling above which an outsider's server may be closed down must be set very high.
Er moet heel wat gebeuren om de server van een buitenstaander plat te leggen.
EnglishI do not know how many this concerns, because there is more than one server.
Ik weet niet om hoeveel collega's het gaat, omdat er meerdere servers zijn.
EnglishThe Official Journal should be available free of charge on the Europa server.
Het Publicatieblad moet gratis op de Europa-server te raadplegen zijn.
EnglishI understand it is the fault of the Groupwise server which Parliament employs for this task.
Ik heb begrepen dat het ligt aan de groepsserver die het Parlement hiervoor gebruikt.
EnglishSo one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.
Een van de dingen die ik doe is mijn server logs zorgvuldig napluizen.
EnglishPreviously, Radikal was only available on that one server.
Voordien kon " Radikal " alleen maar via deze server worden opgevraagd.
EnglishThe company responsible for the server has been brought in to help find the solution.
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de server, is inmiddels ingeschakeld om het probleem mee op te lossen.
EnglishWhen will the EuroLaw server be accessible through the Internet?
Wanneer zal Internet op de server Eurolaw worden gezet?
EnglishIt would be wrong to charge Internet server providers with transmitting illegal material.
Het zou verkeerd zijn de leveranciers van Internetdiensten te beschuldigen van het verspreiden van illegaal materiaal.
EnglishThis is market share of Apache Web server -- one of the critical applications in Web-based communications.
Dit is het marktaandeel van Apache Web server – één van de doorslaggevende applicaties voor webgebaseerde communicatie.
EnglishWe need a much better Web server!"
EnglishThen it just took another three months for [the] U.N. to get it into their server, and on Friday we got the new trend line -- it was down here.
Toen duurde het nog eens drie maanden voor de VN het op hun server hadden, en vrijdag kregen we de nieuwe trendlijn.
EnglishThe Mediatheque has something like 16 stations where the public can get onto the server and look at digital artworks or also curated artworks off the web.
De Mediatheque heeft ongeveer 16 computers waar bezoekers de server kunnen benaderen en digitale kunst en geselecteerde kunstwerken van het web kunnen bekijken.
EnglishAll the contributions are currently being collated and evaluated by our staff, and are accessible via EUROPA, the Commission's internet server.
Alle bijdragen worden op dit ogenblik door onze diensten gebundeld en beoordeeld en zullen weldra via EUROPA, de Internetserver van de Commissie, kunnen worden geraadpleegd.
EnglishThe large Europa server on the Internet is updated too slowly and erratically, and bureaucrats can remove information from the Europa server as it suits them.
De grote Europa-server op Internet wordt te traag en alleen te hooi en te gras bijgewerkt, en bureaucraten kunnen naar believen gegevens van de Europa-server verwijderen.
EnglishNow it's all done on my iPhone, and it all goes straight up to my server, and my server does all the backend work and categorizes things and puts everything together.
Nu doe ik dat allemaal op mijn iPhone en gaat het rechtstreeks naar mijn server, en mijn server doet alle onzichtbare werk, categoriseert alles en zet alles in elkaar.
EnglishThe embargo on the Dutch XS-4-All server because the journal Radikal was being disseminated on this server shows how far you get with that approach.
Het voorbeeld van de blokkering van een Nederlandse server, de XS-4-All-Server, omdat via deze server het tijdschrift " Radikal " werd verspreid, toont aan hoever men met deze methode komt.

Synoniemen (Engels) voor "server":

server
English